Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2004 ]

Εγγρ.ΙΚΑ/A23/592/11.6.04 Κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Απασχόλησης και σχετικά με θέματα που αφορούν αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στους αλλοδαπούς.

(Κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Απασχόλησης και σχετικά με θέματα που αφορούν αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στους αλλοδαπούς. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγγρ.ΙΚΑ/A23/592/11.6.04 Κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υπουργείου Απασχόλησης και  σχετικά  με θέματα που αφορούν αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στους αλλοδαπούς.

Σχετ.: Η εγκ. 73/04.

1. Με την εγκ. 73/04 κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3242/2004 και χορηγήσαμε τις σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή τους, που αφορούν αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στους αλλοδαπούς.
Με το παρόν Γενικό έγγραφο σας διαβιβάζουμε την με αριθμ. 31046/2004 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας, που αφορά το ίδιο θέμα.
2. Με αφορμή ερωτήματα Υποκαταστημάτων μας σχετικά με την τοπική αρμοδιότητα των Υποκαταστημάτων που θα εκδώσουν τις αναγνωριστικές αποφάσεις, επανερχόμεθα στο θέμα και διευκρινίζουμε τα εξής:
Αρμόδιο είναι το Υποκατάστημα στην περιοχή του οποίου είναι η κατοικία του αλλοδαπού.
Όμως, πέραν των ανωτέρω Υποκαταστημάτων, τα οποία συνεχίζουν να έχουν αρμοδιότητα, ειδικώς για τα έντεκα (11) Υποκαταστήματα που περιέχονται στον πίνακα της εγκ. 73/04, ορίσθηκε ότι, εκτός της τοπικής αρμοδιότητας που έχουν για τους αλλοδαπούς, που η κατοικία τους είναι στην περιφέρειά τους, θα αποκτούν αρμοδιότητα και για τις περιπτώσεις που ο προσερχόμενος σ' αυτά αλλοδαπός έχει απευθυνθεί για την άδεια εργασίας του στο Νομαρχιακό κατάστημα που αντιστοιχεί σ' αυτό το Υποκατάστημα του ΙΚΑ.
Π.χ. αλλοδαπός κάτοικος περιοχής Πατησίων απευθύνεται για την έκδοση της άδειας εργασίας του στην Νομαρχία Αθηνών -Θησέως 283, όπου διαπιστώνεται ότι πρέπει να αναγνωρίσει συμπληρωματικό χρόνο.
Ο αλλοδαπός αυτός δικαιούται να ζητήσει την αναγνώριση του ελλείποντος χρόνου είτε στο Υποκατάστημα Πατησίων (ως κάτοικος Πατησίων) είτε στο Υποκατάστημα Καλλιθέας, το οποίο (όπως φαίνεται από τον πίνακα της εγκ. 73/04), αντιστοιχεί στο κατάστημα της Νομαρχίας Αθηνών -Θησέως 283, στην οποία απευθύνθηκε για την άδεια εργασίας του.
Επομένως, ο καθορισμός της επιπλέον αρμοδιότητας των 11 Υποκαταστημάτων του πίνακα δεν αίρει την αρμοδιότητα που έχει το Υποκατάστημα τόπου κατοικίας του αλλοδαπού, όπως αυτή δηλώνεται στην αίτησή του.


3. Όσον αφορά τον προσδιορισμό

α) των ημερών ασφάλισης που θα αναγνωρισθούν και

β) του χρονικού διαστήματος στο οποίο αυτές θα ανάγονται, θα προκύπτει είτε από απλό σημείωμα της Νομαρχίας είτε από την αίτηση του αλλοδαπού.


Επισημαίνεται ότι για τα ανωτέρω στοιχεία δεν θα ζητείται βεβαίωση της Νομαρχίας.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο