Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-01-2006 ]

Αρ. Πρ. Α11/4/18.01.06 Χρονική διάρκεια ασφ/κής ικανότητας

(Χρονική διάρκεια ασφ/κής ικανότητας )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

 Αρ. Πρ. Α11/4/18.01.06 Χρονική διάρκεια ασφ/κής ικανότητας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ


ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ:


ΣΧΕΤ : Η αρ.23/04 εγκύκλιός μας.Σε συνέχεια της εγκυκλίου 23/04 που αφορά χρονική διάρκεια ασφαλιστικής ικανότητας, επαναλαμβάνονται οι οδηγίες προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση των περιστατικών από όλα τα Υποκ/τα του Ιδρύματος.
Ως γνωστόν η διάρκεια της ασφ/κής ικανότητας για όλους τους ασφ/νους του Ιδρύματος διαρκεί πλέον από 1η Μαρτίου κάθε έτους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις δηλαδή 50 ημέρες ασφ/σης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (1/1-31/12) ή βάσει 15μήνου, αφαιρουμένων στην περίπτωση αυτή των (3) τριών τελευταίων μηνών.
Το πρόβλημα εντοπίζεται προφανώς στους νεοασφαλισμένους
1ο παράδειγμα : Νεοασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει μέχρι τον 8/05, 50 ημέρες ασφάλισης. Δικαίωμα ασφ/κής κάλυψης έχει από τον 11/05.
2ο παράδειγμα : Νεοασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει μέχρι τον 10/05, 50 ημέρες ασφ/σης. Δικαίωμα ασφ/κής κάλυψης βάσει 15μήνου έχει από 1/1/06
3ο παράδειγμα : Νεοασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει 50 ημέρες ασφ/σης 11/05 και 12/05.Δικαίωμα ασφ/κής κάλυψης έχει από 1/3/06-2/07.
Συνεπώς, βάσει των παραπάνω θα γίνεται η θεώρηση των βιβλιαρίων των δικαιούχων ασφ/νων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο