Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-01-2006 ]

Αρ.Πρ. 1001427/05.01.06 Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων

(Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αρ.Πρ. 1001427/05.01.06: Αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων 

Αναπροσαρμογή, συμπλήρωση και επέκταση των τιμών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.  1249/1982 και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984.

Σας ενημερώνουμε ότι με την 1122435/3634/ΟΟΤΥ/Δ ΠΟΛ.1158/30.12.2005 Απόφαση Υπουργού  Οικονομίας & Οικονομικών, αναπροσαρμόστηκαν, συμπληρώθηκαν και επεκτάθηκαν οι τιμές του  αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας ακινήτων βάσει των  διατάξεων του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 και του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984. Οι τιμές  αυτές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Ως εκ τούτου, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ανωτέρω ακινήτων που  μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου ή δωρεά ή γονική παροχή ή για δήλωση  ακινήτων στις δηλώσεις Φορολογίας Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας και Ειδικού Φόρου 3% επί  των ακινήτων εταιρειών, εφαρμόζονται οι νέες τιμές από 1-1-2006.

Οι τιμές εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομής για τον προσδιορισμό της φορολογητέας  αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41Α του  Ν. 1249/1982 και οι τιμές της αξίας γης με το αντικειμενικό σύστημα σε περιοχές εκτός  σχεδίου πόλης και οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης, εξακολουθούν να ισχύουν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο