Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-01-2006 ]

ΙΚΑ Α23/03.01.06 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, μέχρι την 28/2/06.

(Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, μέχρι την 28/2/06. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Α23/03.01.06 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, μέχρι την 28/2/06. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ Γ.Ε..: 

Α23/592/3-1-2006 

Ακολουθεί η εγκύκλιος 37/22-12-2005 της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, βάσει της οποίας η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υπηκόων τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, παρατείνεται μέχρι την 28/2/2006, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι. Επομένως, οι αιτήσεις θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές και μέχρι την 28/2/2006.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.24626/22.12.2005 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

Εγκύκλιος αριθμ. 37 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α΄/2005) Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. 26/2005, 30/2005 και 31/2005 Εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν.3386/05 καθώς και για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 11 του ίδιου άρθρου, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μετά την λήξη των σχετικών προθεσμιών και μέχρι την 28/02/06, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να εφαρμοσθούν στο ακέραιο οι σχετικές ρυθμίσεις. 
Η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα ρυθμιστεί αναλόγως. Παρακαλούμε για την αυθημερόν ενημέρωση των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο