Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2005 ]

ΠΟΛ.1155/22.12.2005 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 47 του νόμου «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (Αρ. Πρ. 1120916/8368/1777/Α0014)

(Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 47 του νόμου «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις (Αρ. Πρ. 1120916/8368/1777/Α0014))

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.:1120916/8368/1777/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1155

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 47 του νόμου «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 1 και 47 του νόμου «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 13 Δεκεμβρίου 2005.

1. Στο άρθρο 1 του κοινοποιούμενου νόμου περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την επιβολή του Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα από 1/1/2006. Για το θέμα αυτό θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις.

2. Στο άρθρο 47 του κοινοποιούμενου νόμου περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την υποχρέωση υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τους (χρεωστικό, πιστωτικό, μηδενικό). Όπως είναι γνωστό με το άρθρο 11 του ν.3052/2002 (ΦΕΚ. 221 Α΄) ορίσθηκε η υποχρεωτική υποβολή

α) των χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων και

β) των μηδενικών - πιστωτικών δηλώσεων για τις φορολογικές περιόδους που πραγματοποιούνται ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή υπάρχει αίτημα επιστροφής ή επιθυμούν οι υποκείμενοι την υποβολή τους.

Με τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου οι υποκείμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ακόμη και αν είναι μηδενικές ή πιστωτικές, για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006. Κατά συνέπεια οι νέες διατάξεις δεν ισχύουν για τις περιοδικές δηλώσεις των φορολογικών περιόδων

α) Δεκεμβρίου 2005 (Γ κατηγορία βιβλία του ΚΒΣ και Δημόσιο) και


β) Δ τριμήνου 2005 (Α και Β κατηγορία βιβλία του ΚΒΣ) αλλά έχουν ισχύ για τις περιοδικές δηλώσεις που αφορούν φορολογικές περιόδους από 1-1-2006.

Εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής μηδενικής ή πιστωτικής περιοδικής δήλωσης προβλέπεται μόνο για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, εφόσον έχουν υποβάλει τη δήλωση μεταβολών για να δηλώσουν την κατάσταση αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο