Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-12-2005 ]

ΠΟΛ.1153/12.12.2005 Συμπλήρωση - Τροποποίηση απόφασής μας 1032543/ 1540 /0016/26.4.02/ (ΦΕΚ 577/2002 Β.) (Αρ.Πρ.1118075/8320/0016)

(Συμπλήρωση - Τροποποίηση απόφασής μας 1032543/ 1540 /0016/26.4.02/ (ΦΕΚ 577/2002 Β.) (Αρ.Πρ.1118075/8320/0016) )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 - 12 - 2005
Αρ.Πρωτ.: 1118075/8320/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
- Δ/νση 12η ( Φορ/γιας Εισοδ/τος)
2. ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
- Δ/νση 24η (Λογ/σμών του Δημοσίου)
3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Δ/νση 30η (Εφαρμογών Η/Υ)

ΠΟΛ.: 1153

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση – Τροποποίηση απόφασής μας 1032543/1540/0016/26.4.2002/ (ΦΕΚ 577/2002 ΒΆ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/91 Α') «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις»

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/95 Α'). «Περί Δημοσίου Λογιστικού».

3. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.05 (ΦΕΚ 1432Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Την ανάγκη βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής φόρου εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, με την επέκταση των φορέων που μετέχουν στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος.

5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της απόφασής μας 1032543/1540/0016/26.4.2002 συμπληρώνεται με την αναγραφή στις αναφερόμενες Τράπεζες και της ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ από το οικ. έτος 2006 στη διαδικασία επιστροφής του φόρου εισοδήματος φυσικών Προσώπων μέσω Τραπεζών.

2. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο