Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2005 ]

ΥΠΕΣΔΑ 22.12.05 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

(Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΥΠΕΣΔΑ 22.12.05 Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με θέμα: «Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2005


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εγκύκλιο με θέμα: «Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.» εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η εγκύκλιος εστάλη προς όλες τις Περιφέρεις της Χώρας, τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τη Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου ΕΣ.Δ.Δ.Α., με την παράκληση για άμεση αποστολή της εγκυκλίου στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού.
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την εξαίρεση από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.»

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/24109/28-11-2005 εγκυκλίου μας σχετικά με τη διάταξη του σχεδίου νόμου που κατετέθη στη Βουλή «Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» για τη δυνατότητα εξαίρεσης από την εφαρμογή της παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ, και με αφορμή ζητήματα τα οποία τέθηκαν υπόψη μας, διευκρινίζονται περαιτέρω τα εξής:
1. Εξαιρούνται από την καταβολή Φ.Π.Α. οι πολεοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μέχρι και 31-12-2005, ανεξαρτήτως αν η πληρότητα φακέλου υπήρχε μέχρι 25-11-2005 ή επήλθε μετά την ημερομηνία αυτή.
2. Φάκελος ο οποίος υπεβλήθη οποτεδήποτε στην πολεοδομία αλλά κατέστη πλήρης μέχρι και την 25/11/05, συντρεχουσών και των λοιπών προϋποθέσεων, εμπίπτει στην εφαρμογή του σχεδίου νόμου για τη δυνατότητα απαλλαγής από το ΦΠΑ.
Δηλαδή, πολεοδομικός φάκελος που υποβλήθηκε π.χ. τον Ιούλιο 2005 με ελλιπή δικαιολογητικά αλλά τα δικαιολογητικά που έλλειπαν κατατέθηκαν μέχρι και την 25/11/05, εμπίπτει στην εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο