Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2005 ]

ΠΟΛ.1150/6.12.2005 Αντιμετώπιση μικροοφειλετών για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών.(Αρ.Πρ.: 1116692/84321)

(Αντιμετώπιση μικροοφειλετών για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών.(Αρ.Πρ.: 1116692/84321))

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005
Αρ.Πρωτ.: 1116692/8432/Ε-0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1150

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση μικροοφειλετών για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του νόμου 2065/92, όπως ισχύει, <<Αμελείται η λήψη των προβλεπόμενων από, τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/74) αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος οφειλετών, εκτός του μέτρου της. κατάσχεσης απαιτήσεων εις χείρας τρίτων, εφόσον οι συνολικές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες υπέρ του Δημοσίου ή νομικών προσώπων η τρίτων, δεν υπερβαίνουν τα 150 (εκατόν πενήντα) ευρώ. Το παραπάνω όριο δεν ισχύει για οφειλές υπέρ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και για οφειλές από πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας>>.

Έχει όμως παρατηρηθεί ότι επιβάλλονται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για οφειλές που υπερβαίνουν ελάχιστα το παραπάνω όριο σε περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία είναι πολλαπλάσια της οφειλής και μάλιστα αμέσως μόλις αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα.

Για ενιαία αντιμετώπιση οφειλετών μέχρι συνολικής βασικής οφειλής πεντακοσίων ευρώ, θα πρέπει να ενεργείτε ως κατωτέρω:

α) Μόλις το χρέος γίνει ληξιπρόθεσμο, πρέπει να αποστέλλονται ατομικές ειδοποιήσεις υπενθύμισης για τακτοποίηση της οφειλής.

β) Οι ειδοποιήσεις αυτές (απλής υπενθύμισης) θα επαναλαμβάνονται κατά τακτά χρονικό διαστήματα για δύο ακόμη φορές τουλάχιστον.

γ) Στη συνέχεια και εφόσον δεν έχει τακτοποιηθεί η οφειλή, θα στέλνετε ειδοποίηση για λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

δ) Αν και στην περίπτωση αυτή δεν τακτοποιηθεί η οφειλή, θα πρέπει να επιλέγετε μέτρο αναγκαστικής είσπραξης, το οποίο όμως να μην επιβαρύνει τον οφειλέτη με υψηλά έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, η δε αξία του περιουσιακού στοιχείου που θα επιλεγεί για τη διασφάλιση της οφειλής να είναι ανάλογης αξίας με αυτή και όχι πολλαπλάσια αυτής.

ε) Αν ο οφειλέτης επικαλεστεί αδυναμία για άμεση εξόφληση της οφειλής του, πρέπει να του χορηγείτε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 και 21 του Ν.2648/1998.

στ) Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται, αν επίκειται η συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της οφειλής και δεν έχουν βρεθεί περιουσιακά στoιχεία ανάλογης αξίας με την οφειλή, οπότε για τη διασφάλισή της μπορεί να ληφθεί οποιοδήποτε μέτρο, κατά την κρίση σας, που ορίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο