Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-12-2005 ]

ΠΟΛ.1144/29.11.2005 Αντιμετώπιση χρήσης μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές ΦΠΑ και Διαδικασίες προσαρμογής.

(Αντιμετώπιση χρήσης μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές ΦΠΑ και Διαδικασίες προσαρμογής.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 29 Nοεμβρίου 2005
Αρ.Πρωτ.: 1113856/1662/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 15η - ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τμήμα: Γ΄ - Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και
Συστήματα

ΠΟΛ.: 1144

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση χρήσης μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών που δεν έχουν δυνατότητα διαχείρισης δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές ΦΠΑ - Διαδικασίες προσαρμογής.


Έχοντας υπόψη :......


Αποφασίζουμε


1) Ανάκληση άδειας καταλληλότητας σε όσα μοντέλα ΦΗΜ δεν έχουν δυνατότητα αναβάθμισης δεκαδικών στους συντελεστές ΦΠΑ

i. Ανακαλείται η άδεια καταλληλότητας και στο εξής απαγορεύεται η διάθεση νέων, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων ή η χρηματοδοτική μίσθωση, μοντέλων ΦΗΜ από μεταπωλητές, επιτηδευματίες ή εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, τα οποία δεν επιδέχονται αναβάθμιση λογισμικού με δυνατότητα δεκαδικών ψηφίων στους συντελεστές ΦΠΑ. 

ii. Οι χρήστες - κάτοχοι τέτοιων μοντέλων, στη διενέργεια των συναλλαγών των οποίων απαιτείται χρήση συντελεστών ΦΠΑ με δεκαδικά ψηφία, πρέπει μέχρι 31/12/2005, να τα αντικαταστήσουν με μοντέλα ΦΗΜ τα οποία έχουν τέτοια δυνατότητα.

iii. Οι χρήστες - κάτοχοι μοντέλων ΦΗΜ που δεν επιδέχονται αναβάθμιση και δεν κάνουν χρήση συντελεστών ΦΠΑ με δεκαδικά ψηφία στις συναλλαγές τους, εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν μέχρι την διακοπή της λειτουργίας τους (παύση λόγω πλήρωσης, βλάβης ή μεταβίβασης). 


2) Διαδικασία Προσαρμογής σε ΦΗΜ με δυνατότητα αναβάθμισης 


Οι κατασκευαστές - εισαγωγείς και το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων τεχνικών τους υποχρεούνται, έως 31/12/2005 να ολοκληρώσουν την αναβάθμιση του λογισμικού και την αποκατάσταση λειτουργικά της δυνατότητας χρήσης συντελεστών ΦΠΑ με δεκαδικά ψηφία, στα ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούντα μοντέλα ΦΗΜ που έχουν δυνατότητα αναβάθμισης.

Ειδικά για τα μετά την 1/4/2005 διατεθέντα στους τελικούς χρήστες μοντέλα ΦΗΜ, η υποχρέωση αναβάθμισης - προσαρμογής παρέχεται δωρεάν.

Για τα μοντέλα ΦΗΜ που έχουν δυνατότητα αναβάθμισης και τα οποία είναι ήδη εγκατεστημένα και λειτουργούν σε επιχειρήσεις (χρήστες), στις συναλλαγές των οποίων δεν απαιτείται χρήση συντελεστών με δεκαδικά ψηφία, η αναβάθμιση του λογισμικού αυτών είναι υποχρεωτική μόνο στις περιπτώσεις αντικατάστασης φορολογικής μνήμης λόγω πλήρωσης, βλάβης ή μεταβίβασης.


3) Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της.

4) Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο