Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-11-2005 ]

ΠΟΛ.1142/21.11.2005 Σχετικό με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο που θα αρχίσει εντός του μηνός Ιανουαρίου του 2006.(Αρ.Πρ. 1111585/11434/Β0012)

(Σχετικό με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο που θα αρχίσει εντός του μηνός Ιανουαρίου του 2006.(Αρ.Πρ. 1111585/11434/Β0012))

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Nοεμβρίου 2005
Αρ.Πρωτ. 1111585/11434/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: ΒΆ

ΠΟΛ.: 1142


ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης κτλ από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο που θα αρχίσει εντός του μηνός Ιανουαρίου του 2006.

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την αριθ. 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ.1113/5.8.2005 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. ι της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 , ορίσθηκαν τα δικαιολογητικά που πρέπει να. υποβάλλουν κάθε χρόνο, οι υπαγόμενες επιχειρήσεις για την προέγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνώσης, κλπ. που καταβάλλουν στην αλλοδαπή, από τα ακαθάριστα έσοδά τους, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων ι και ιη της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 

2. Όπως έχει γίνει δεκτό με την Αρ.πρωτ.  090003/11167/Β0012/ΠΟΛ.1126/23.9.2005 εγκύκλιό μας, προκειμένου για την έγκριση των δικαιωμάτων ή των εξόδων διοικητικής υποστήριξης που βαρύνουν τη διαχειριστική περίοδο, η οποία άρχισε μέσα στο έτος 2005, οι επιχειρήσεις έπρεπε να υποβάλουν, μεταξύ άλλων, και τις οικονομικές καταστάσεις και το τελικό ισοζύγιο της διαχειριστικής περιόδου 2004. Τα ίδια στοιχεία πρέπει να υποβάλουν οι επιχειρήσεις και για την προέγκριση των δαπανών των διαχειριστικών περιόδων που αρχίζουν μέσα στο έτος 2006, καθόσον η αίτηση για τις χρήσεις αυτές υποβάλλεται μέσα στο τρέχον έτος, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η προσκόμιση οριστικών στοιχείων της διαχειριστικής περιόδου 2005.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, και προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής Προέγκρισης και να αποφευχθεί περαιτέρω απασχόληση και οικονομική επιβάρυνση των υπαγομένων επιχειρήσεων, με την παρούσα διαταγή γίνεται δεκτό ότι, τα δικαιολογητικά που έχουν ήδη υποβάλει στην Επιτροπή Προέγκρισης για τη χρήση 2005, δεν πρέπει να τα. υποβάλουν εκ νέου για τη χρήση 2006, εφόσον αυτά είναι τα ίδια.

Για τη ικανοποίηση του σκοπού αυτού, οι επιχειρήσεις στην αίτησή τους πρέπει παραπέμπουν στα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που ήδη υπέβαλαν για τη χρήση 2005, αναφέροντας το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβαν από την υπηρεσία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο