Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-11-2005 ]

1109779/818/0015/18.11.2005 Παράταση προθεσμίας υποβολής Συγκεντρωτικών καταστάσεων

(Παράταση προθεσμίας υποβολής Συγκεντρωτικών καταστάσεων)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αρ.Πρ:1109779/818/0015/18.11.05
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.Δ/νση :
Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 Α

Παράταση προθεσμίας υποβολής Συγκεντρωτικών καταστάσεων

Ενόψει της πρώτης εφαρμογής του νέου τρόπου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που καθορίσθηκε με την Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191/Β΄) λαμβανομένου υπόψη του απώτερου σκοπού που εξυπηρετεί η υποβολή των εν λόγω καταστάσεων, του χρόνου που απαιτείται για την πιστοποίηση των υπόχρεων και τη λήψη των σχετικών κωδικών για την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), καθώς επίσης για λόγους ίσης μεταχείρισης μετά την έκδοση της 1099982/735/0015/ ΠΟΛ.1134/24.10.2005 εγκυκλίου με την οποία ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών αποκλειστικά από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. η 30η Δεκεμβρίου 2005 και για την διευκόλυνση εκπλήρωσης της σχετικής υποχρέωσης υποβολής των καταστάσεων του έτους 2004 από τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8, θεωρούνται εμπρόθεσμες οι καταστάσεις των ανωτέρω υπόχρεων εφόσον υποβληθούν με τους τρόπους που ορίζονται με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 της υπόψη απόφασης, μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2005, καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9, 0.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η ως άνω οριζόμενη ημερομηνία αποτελεί την τελική προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής των καταστάσεων αυτών, ανεξάρτητα από το αριθμητικό νούμερο που λήγει ο Α.Φ.Μ. των υπόχρεων και σε περίπτωση υποβολής αυτών, μετά την ανωτέρω ημερομηνία (30η Δεκεμβρίου 2005), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2523/1997, περί εκπρόθεσμης υποβολής τους.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι, επειδή η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. www.gsis.gr για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων είναι εφικτή με τη χρήση κωδικών, η αίτηση - εγγραφή στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) για την πιστοποίηση των υπόχρεων και τη λήψη των σχετικών κωδικών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ 2


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο