Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2005 ]

ΠΟΛ.1139/10.11.2005 Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής»

(Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής»)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1106910/750/Τ. & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡ/ΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ & ΒΆ

ΠΟΛ.: 1139

ΘΕΜΑ: Ποσοστό βεβαίωσης ειδικών φόρων σε περίπτωση άσκησης προσφυγής.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, διευκρινίζουμε τα εξής:

Με τις συνδυασμένες διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 και του άρθρου 33 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ Α 253/14-12-2004), ορίζεται ότι, από 14-12-2004, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής, το ποσοστό βεβαίωσης φόρου του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ. και της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του Ν.2859/2000 μειώνεται από 25% και 30% αντίστοιχα, σε 10%. 

Η ανωτέρω μείωση αφορά και στις ειδικές φορολογίες, για τις οποίες γίνεται κατά κανόνα, παραπομπή ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης, στη φορολογία εισοδήματος ή του ΦΠΑ. 

Ενόψει των ανωτέρω, σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής, βεβαιώνεται ποσοστό 10% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου κλπ στις κατωτέρω ειδικές φορολογίες:

1) Τέλη χαρτοσήμου
2) Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων
3) Εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ και εισφορά δακοκτονίας
4) Φόρος Κύκλου Εργασιών (στα ασφάλιστρα)
5) Ειδικός Φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων
6) Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας
7) Δικαίωμα του Δημοσίου στα εισιτήρια εισόδου στα καζίνο
8) Ειδικός φόρος εισιτηρίων κινηματογράφων
9) Πρόστιμο για εγκατάσταση ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών χωρίς την καταβολή του νόμιμου τέλους (παρ. 7, αρ. 8, Ν. 2515/1997 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2, αρ. 10, Ν.3037/2002)

10) Κάθε άλλη περίπτωση για την οποία γίνεται παραπομπή στη φορολογία εισοδήματος ή του ΦΠΑ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά αποφάσεως επιβολής προστίμου λόγω διεξαγωγής ή εγκατάστασης απαγορευμένου παιγνίου (αρ. 5, Ν.3037/2002), δεν εφαρμόζεται η ανωτέρω ρύθμιση αλλά το πρόστιμο βεβαιώνεται ολόκληρο, καθόσον οι σχετικές διατάξεις για την επιβολή του, δεν παραπέμπουν, ως προς τη διαδικασία βεβαίωσης, στη φορολογία εισοδήματος ή του ΦΠΑ.

Σημειώνεται επίσης ότι, σε περίπτωση προσωρινής πράξης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 4242/62, για τις ειδικές φορολογίες που προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης τέτοιας πράξης, βεβαιώνεται ολόκληρο το ποσό που καταλογίζεται και όχι το 10%, γιατί σύμφωνα με το αρ. 18 του νομοθετικού αυτού διατάγματος δεν αναστέλλεται η προσωρινή βεβαίωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο