Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2005 ]

IKA Εγκ. 83/15.11.05 Παράταση μέχρι 31/12/2005 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις Νοµαρχίες από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05.

(Παράταση μέχρι 31/12/2005 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις Νοµαρχίες από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05. )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA Εγκ.: 83/15.11.05  Παράταση μέχρι 31/12/2005 της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων στις Νομαρχίες από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παραγρ. 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05.

Σχετ.: Η εγκ. 70/05 και το με αριθμ. Α23/592/31.10.05 Γενικό Εγγραφο.

Ακολουθεί η με αριθμ. 31/31.10.05 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με την οποία οι αιτήσεις που υποβάλλονται από υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής βάσει των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές και μέχρι 31.12.05.

Σημειώνεται δε ότι η ανωτέρω παράταση θα ρυθμισθεί αναλόγως. Ως γνωστόν, τα πρόσωπα της ως άνω κατηγορίας για να τύχουν άδειας εργασίας βάσει των εν λόγω μεταβατικών διατάξεων, πρέπει, εκτός των άλλων προϋποθέσεων, να έχουν 150 ημέρες ασφάλισης κατά το χρονικό διάστημα 1/7/03-30/6/04 και, επίσης, 150 ημέρες κατά το διάστημα 1/7/04-30/6/05.

Υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία, με βάση προγενέστερες διατάξεις, είχαν αναγνωρίσει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ προκειμένου να αποκτούσαν άδεια εργασίας και διαμονής, την οποία, όμως, ελλείψει άλλων προϋποθέσεων, τελικώς δεν επέτυχαν να αποκτήσουν. Από τις ως άνω αναγνωριστικές αποφάσεις άλλες παραμένουν σε ισχύ, άλλες, όμως, ανακλήθηκαν μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων (και σχετική βεβαίωση των Νομαρχιών ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν), επεστράφησαν δε και οι καταβληθείσες εισφορές.

Επειδή για την συμπλήρωση της προϋπόθεσης των 150 ημερών (ανά χρονικό διάστημα) συνυπολογίζονται και οι ημέρες ασφάλισης οι οποίες έχουν προέλθει από προγενέστερες αναγνωρίσεις και επειδή από τις Νομαρχίες ζητείται η πληροφορία για το εάν παραμένουν σε ισχύ οι παλαιότερα εκδοθείσες αναγνωριστικές αποφάσεις, θα πρέπει η προσκομιζόμενη παλαιά αναγνωριστική απόφαση να ελέγχεται εάν είναι σε ισχύ ή έχει τυχόν ανακληθεί και αναλόγως να βεβαιώνεται επί του σώματος της απόφασης "Η παρούσα απόφαση έχει ανακληθεί" ή "Η παρούσα απόφαση δεν έχει ανακληθεί".


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α.Π. 20123 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Εγκύκλιος αριθμ. 31/2005 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α'/23.8.05). Σε συνέχεια των υπ' αριθμ. 26/2005 και 30/2005 Εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους υπηκόους τρίτων χωρών για χορήγηση άδειας εργασίας και διαμονής, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 91 του ν. 3386/05, θα συνεχίσουν να γίνονται δεκτές μετά την λήξη της σχετικής προθεσμίας και μέχρι την 31.12.05, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι και να εφαρμοσθεί στο ακέραιο η σχετική ρύθμιση. Η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα ρυθμιστεί αναλόγως. Παρακαλούμε για την αυθημερόν ενημέρωση των ΟΤΑ α' και β' βαθμού της χωρικής σας αρμοδιότητας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο