Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-10-2005 ]

ΥΠΕΕ Αρ. πρ.: 2985/12.10.05 Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις, Ιανουαρίου - Αυγούστου 2005

(Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις, Ιανουαρίου - Αυγούστου 2005 )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΥΠΕΕ Αρ. πρ.: 2985/12.10.05  Έσοδα Φ.Π.Α. με βάση τις Περιοδικές Δηλώσεις, Ιανουαρίου - Αυγούστου 2005.


Προς: 1. ΕπιχειρησιακήΔ/νση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών 

2. Επιχειρησιακή Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης 

3. Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΥΠ.Ε.Ε. 


Ύστερα από την επεξεργασία των εσόδων Φ.Π.Α. βάσει δήλωσης για το μήνα Αύγουστο 2005, με βάση τα δεδομένα της 16ης Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για το πρώτο οκτάμηνο (Ιανουάριος-Αύγουστος) του έτους 2005, που έγινε στην Κ.Υ. της ΥΠ.Ε.Ε. σας στέλνουμε τους σχετικούς πίνακες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση τα ακόλουθα Αρχεία (σε ηλεκτρονική μορφή Excel) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:

O ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004_2005.xls: Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και στο σύνολο:

o Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες €) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Αύγουστο των ετών 2004 και 2005.

o Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Αύγουστο μεταξύ των ετών 2004 και 2005.

O ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ Δ.Ο.Υ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2004_2005.xls: Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πίνακες στον οποίο εμφανίζονται ανά Δ.Ο.Υ. της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης:

o Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες €) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Αύγουστο των ετών 2004 και 2005.

o Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το μήνα Αύγουστο μεταξύ των ετών 2004 και 2005.

(σε μορφή html το αρχείο "εισπράξεις και μεταβολές ΦΠΑ Αυγούστου ανά Περιφερειακή και ΔΟΥ")

O ΣΥΝΟΛΟ ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ 2004_2005.xls: Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο εμφανίζονται ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και στο σύνολο:

o Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες €) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το οκτάμηνο (Ιανουάριος -Αύγουστος) των ετών 2004 και 2005.

o Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το οκτάμηνο (Ιανουάριος -Αύγουστος) μεταξύ των ετών 2004 και 2005.

O ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑ Δ.Ο.Υ. ΟΚΤΑΜΗΝΟΥ 2004_2005.xls: Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πίνακες στον οποίο εμφανίζονται ανά Δ.Ο.Υ. της κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης:

o Τα έσοδα Φ.Π.Α. (σε χιλιάδες €) με βάση την Περιοδική Δήλωση για το οκτάμηνο (Ιανουάριος -Αύγουστος) των ετών 2004 και 2005.

o Η μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση για το οκτάμηνο (Ιανουάριος -Αύγουστος) μεταξύ των ετών 2004 και 2005.

Αφού μελετήσετε και αξιολογήσετε τα δεδομένα των ανωτέρω αρχείων θα πρέπει να συντονίσετε αποτελεσματικότερα το διωκτικό σας έργο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χωρική αρμοδιότητα Δ.Ο.Υ. που παρουσιάζουν αρνητικά ποσοστά απόδοσης Φ.Π.Α καθώς και σε περιοχές όπου υπάρχει σημαντική υστέρηση των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση την Περιοδική Δήλωση.Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Πριμικύρης Κωνσταντίνος ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο