Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-10-2005 ]

ΠΟΛ.1130/6.10.2005 Εμπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων) και του ισοζυγίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2005.

(Εμπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων) και του ισοζυγίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2005.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2005
Αρ. Πρωτ.: 1093522/655/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η
ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΆ – ΒΆ

ΠΟΛ.: 1130

ΘΕΜΑ: Εμπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων) και του ισοζυγίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μέχρι την 21η Οκτωβρίου 2005.

Σχετικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Mε την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.4.2004 ορίστηκε ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 και του ισοζυγίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), του οποίου η υποχρέωση υποβολής λήγει στις 30/9 κάθε έτους, ως εξής:

Μέχρι  30 Σεπτεμβρίου
Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2, 3

Μέχρι  7 Οκτωβρίου 
Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6

Μέχρι 14 Οκτωβρίου
Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7, 8, 9

Μέχρι 21 Οκτωβρίου
Για τους υποχρέους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 0


2. Λόγω της υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (πελατών, προμηθευτών, πιστωτικών υπολοίπων) με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet) με την παρ. 2 του άρθρου 9 της Α.Υ.Ο.Ο. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 καθορίστηκαν νέες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής για τις καταστάσεις αυτές και μόνο του έτους 2004, χωρίς όμως να θίγονται οι προθεσμίες υποβολής των λοιπών καταστάσεων της παρ. 1 (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων) και του ισοζυγίου της παρ. 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. της χρήσης 1/1-31/12/2004 που ορίστηκαν με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.4.2004.

3. Επειδή η ανωτέρω αλλαγή της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. του έτους 2004 έχει δημιουργήσει σύγχυση στις Δ.Ο.Υ. και στους επιτηδευματίες ως προς τις ισχύουσες προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων των περιπτώσεων β΄, γ΄, και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. του έτους 2004 (αποθετών, μεριδολογίου γιατρών, δελτίου κίνησης τουριστικών λεωφορείων), καθώς και του ισοζυγίου της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. της χρήσης 1/1-31/12/2004, η υποβολή των εν λόγω καταστάσεων και ισοζυγίου θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι και 21 Οκτωβρίου 2005 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω καταστάσεων για τους υποχρέους των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 0 σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.Ο. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.4.2004).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο