Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2005 ]

IKA Γ99/1/137/10.10.05 Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουµένων.

(Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουµένων. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

IKA  Γ99/1/137/10.10.05 Βεβαιώσεις Εργοδοτών εποχικά απασχολουμένων.

ΣΧΕΤ. : Το υπ' αριθμ. Γ99/1/150/02, Γ99/1/318/03 και Γ99/1/153/04 Γεν. Έγγραφά μας.
Ακολουθεί το υπ' αριθμ. Β130659/21-9-2005 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με το οποίο, οι υπηρεσίες του εν λόγω Οργανισμού, προκειμένου να χορηγήσουν επιδόματα ανεργίας σε εποχικά απασχολούμενους, θα δέχονται κατ' εξαίρεση και για το έτος 2005 τα έντυπα "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ", απευθείας χωρίς καμία προηγούμενη επικύρωσή τους από τις υπηρεσίες εσόδων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β130659/21-09-2005


ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις εργοδότη εποχιακά απασχολουμένων για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας.
Σας γνωρίζουμε ότι οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το με αριθμ. Β.121588/2.10.02 γενικό έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης, σχετικά με τις «Βεβαιώσεις Εργοδότη» για τους εποχιακά απασχολούμενους, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και για τη χρονική περίοδο έτους 2005.
Έτσι, οι βεβαιώσεις που προσκομίζουν οι εποχιακά απασχολούμενοι θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στις Υπηρεσίες του Οργανισμού χωρίς επικύρωση από τα αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ.

 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο