Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-10-2005 ]

ΥΠΕΕ Αρ. Πρ. 2682/20/04.10.05 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

(ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΥΠΕΕ Αρ. Πρ. 2682/20/04.10.05 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Στις αρμοδιότητες της νεοσυσταθείσας βάσει του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) εντάσσεται η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβάνονται μεταξύ των προστατευόμενων δικαιωμάτων.

Η προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθ' όσον τα προϊόντα κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας διακινούνται συνήθως χωρίς φορολογικά στοιχεία. Για το λόγο αυτό :

Α) Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), στο πλαίσιο των καθημερινών φορολογικών ελέγχων που διενεργούν παρακαλούνται όπως εντάξουν και εκείνους που αφορούν τη νομιμότητα ή μη της χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και των απαραίτητων για τα προγράμματα αυτά φορολογικών στοιχείων. Σε επιχειρήσεις μάλιστα που σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ. τηρούν -Βιβλίο Αποθήκης-, ο έλεγχος αυτός θα είναι υποχρεωτικός.

Β) Οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών και Θεσσαλονίκης της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), υποχρεούνται να προβαίνουν σε έλεγχο που αφορά την εξουσιοδοτημένη χρήση των προγραμμάτων λογισμικού (software) ηλεκτρονικών υπολογιστών και των αδειών χρήσης αυτών σε όλες τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα συνεργεία ελέγχου είναι τα κάτωθι :

1. Αναζήτηση και καταγραφή των τιμολογίων αγοράς των χρησιμοποιούμενων από την επιχείρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2. Αναζήτηση των προϊόντων λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της επιχείρησης.

3. Αναζήτηση και καταγραφή των τιμολογίων αγοράς των ως άνω αναφερομένων προϊόντων λογισμικού.

4. Αναζήτηση και καταγραφή των -αδειών χρήσης τελικού χρήστη λογισμικού- (End User License Agreements), που παραχωρούνται από την εταιρεία παραγωγής λογισμικού ως νόμιμου δικαιούχου κάθε προγράμματος λογισμικού ή των αντιγράφων των συμβάσεων που ενδεχομένως έχει συνάψει η επιχείρηση για εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού. Η κάθε άδεια χρήσης στις περισσότερες περιπτώσεις αντιστοιχεί σε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή με συγκεκριμένο κωδικό αριθμό (serial number) και επιτρέπει τη χρησιμοποίηση αυτού του προγράμματος από ένα χρήστη και για ένα υπολογιστή. Ορισμένες φορές οι ως άνω άδειες περιλαμβάνονται σε μέσα εγγραφής όπως CD's ή δισκέτες στα οποία εμφαίνεται ο κωδικός σειράς.

5. Αντιπαραβολή των τιμολογίων αγοράς λογισμικού με τις αντίστοιχες άδειες χρήσης αυτού.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο μιας επιχείρησης δεν διαπιστωθεί η νόμιμη χρήση λογισμικού, τότε θα δίνεται προθεσμία πέντε (5) ημερών στον υπεύθυνο της επιχείρησης, να προσκομίσει στον έλεγχο τα τιμολόγια αγοράς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης των προγραμμάτων.

 

Όταν δεν προσκομιστούν τα ως άνω αναφερόμενα αποδεικτικά στοιχεία τότε θα ακολουθείται η διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας και παραπομπής των υπευθύνων στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο