Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2005 ]

ΠΟΛ.1125/23.9.2005 Παράταση προθεσμιών υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

(Παράταση προθεσμιών υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.:1090006/11166/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1125

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της έκπτωσης των αποζημιώσεων, δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης, κλπ. από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των περιπτώσεων ι' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 9 του ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253Α'), αντίστοιχα.

β) Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 της 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ.1113/5.8.2005 (ΦΕΚ 1188Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία καθορίσθηκαν, μεταξύ άλλων, οι προθεσμίες υποβολής των οριζόμενων από την ίδια Απόφαση δικαιολογητικών για την έγκριση των δαπανών των περιπτώσεων ι' και ιη' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 και οι οποίες βαρύνουν τις διαχειριστικές περιόδους 2005 και 2006, αντίστοιχα.

γ) Τον αυξημένο όγκο των δικαιολογητικών που απαιτείται να υποβάλουν στην επιτροπή οι υπαγόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τη δυσκολία συλλογής τους, καθόσον ορισμένα από αυτά πρέπει να αναζητηθούν από τον αλλοδαπό οίκο στον οποίο ανήκουν.

δ) Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ85/17.03.2004 (ΦΕΚ 519Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

ε) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών που ορίζονται από την αριθ. 1076283/11073/Β0012/ΠΟΛ.1113/5.8.2005 Απόφαση και αφορούν ειδικά τις διαχειριστικές περιόδους 2005 και 2006, ως ακολούθως:

α. Για τη διαχειριστική περίοδο 2005 (1/1 - 31/12/2005), καθώς και για τις διαχειριστικές περιόδους που άρχισαν ή θα αρχίσουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2005 και εντός του έτους αυτού, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2005.

β. Για τις διαχειριστικές περιόδους που θα αρχίσουν εντός του μηνός Ιανουαρίου 2006, μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2005.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο