Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-2005 ]

YΠΕΕ Αρ. πρ. 2037/16.09.05 Διεύρυνση της κατά τόπο αρμοδιότητας Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.

(Διεύρυνση της κατά τόπο αρμοδιότητας Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε. )

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

YΠΕΕ Αρ. πρ. 2037/16.09.05 Διεύρυνση της κατά τόπο αρμοδιότητας Περιφερειακών Διευθύνσεων της ΥΠ.Ε.Ε.


Με την Α.Υ.Υ.Ο. με αριθμ. πρωτ. 1079110/1059/0006Β΄/19-8-05, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1235/τ.Β΄/1-9-05 (φωτοαντίγραφο του οποίου και σας στέλνουμε), διευρύνθηκε η κατά τόπο αρμοδιότητα Περιφερειακών Διευθύνσεων της Υπηρεσίας. Με δεδομένο ότι επιδίωξη αυτής της διεύρυνσης είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων της υπηρεσίας, σας υπενθυμίζουμε το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 104661/5-5-05, με το οποίο τέθηκαν οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τους ελέγχους συναρμοδιότητας, ούτως ώστε αυτοί να καθίστανται αποτελεσματικότεροι.

Σημειώνεται ότι με την έννοια στοχευμένη εντολή νοείται αυτή στην οποία προσδιορίζονται οι προς έλεγχο επιχειρήσεις είτε με πλήρη εξατομίκευση π.χ. έλεγχος της επιχείρησης «Α» με Α.Φ.Μ. ....., είτε μέσω συγκεκριμένων κωδικών του προγραμματισμού π.χ. ελέγχους σε επιχειρήσεις της περιοχής ..... με κωδικούς προγραμματισμού ΧΧΧΧ, ΧΧΧΧ, ΧΧΧΧ κ.λ.π.

Τέλος επισημαίνουμε ότι κριτήρια για τον καθορισμό ελεγκτικών προτεραιοτήτων μπορεί να αποτελέσουν η προηγούμενη παραβατική συμπεριφορά κλάδων ή επιχειρήσεων, η αξιολόγηση στοιχείων (από βάσεις δεδομένων και πληροφορίες), αναφορικά με την εκπλήρωση ή μη φορολογικών υποχρεώσεων και ιδίως του Φ.Π.Α. και η μέγιστη δυνατή διασπορά των ελέγχων, ώστε να μην ελέγχονται, χωρίς λόγο, οι ίδιες επιχειρήσεις.Ακριβές αντίγραφο Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Πριμικύρης ΚωνσταντίνοςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο