Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2005 ]

ΠΟΛ.1115/1.9.2005 Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου Αρ.πρ. 1082892/371/0013)

(Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου Αρ.πρ. 1082892/371/0013))

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΑθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1082892/371/Α0013


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΠΟΛ.: 1115


ΘΕΜΑ: Έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου.

Ι. Με τις 1050277/199/Α0013/18-5-05 ΠΟΛ.1079/18.5.2005 και 1051940/211/Α0013/23-5-05 ΠΟΛ.1083/23.5.2005  εγκυκλίους μας σας δώσαμε οδηγίες για τον έλεγχο των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση αυτών στα έτη παραγραφής. Συγκεκριμένα:

α) Μέχρι 22/6/2005, αφενός να έχει ολοκληρωθεί η αποστολή των ΔΑΠ των παραγραφόμενων υποθέσεων προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και αφετέρου, αφού ληφθεί υπόψη η σοβαρότητα κάθε υπόθεσης, να έχουν εκδοθεί οι οικείες εντολές ελέγχου προς τους ελεγκτές της υπηρεσίας.

β) Μέχρι 1/7/2005 να έχουν εκδοθεί οι οικείες εντολές ελέγχου για τα ΔΑΠ των άλλων Δ.Ο.Υ. που θα περιέρχονταν στην υπηρεσία σας.

γ) Παράλληλα με τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, να εκδοθούν εντολές ελέγχου για τις υποθέσεις των επόμενων μη παραγραφόμενων ετών, οι οποίες έχουν σοβαρό φορολογικό ενδιαφέρον.

Επειδή οι ανωτέρω προθεσμίες έχουν ήδη παρέλθει, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη διενέργεια ελέγχου των πιο πάνω υποθέσεων και την κοινοποίηση των οικείων πράξεων επιβολής φόρου σε σύντομο χρονικό διάστημα, με στόχο την έγκαιρη περαίωση των υποθέσεων αυτών.

Παράλληλα παρακαλούμε να ελεγχθεί το αρχείο των νόμω εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί πολύ συχνά ότι έχει μεν γεννηθεί η φορολογική υποχρέωση, πλην όμως οι υπόχρεοι σε φόρο δεν υποβάλλουν τις κατά νόμο δηλώσεις, με συνέπεια την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου.

Αρμόδιοι για τη διενέργεια του ελέγχου και των υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου είναι οι ελεγκτές της υπηρεσίας σας. Παράλληλα όμως θα φροντίσετε για την ενίσχυση με προσωπικό των τμημάτων κεφαλαίου, προκειμένου έγκαιρα να υλοποιηθεί η περαίωση των εκκρεμών στην υπηρεσία σας υποθέσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο