Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-04-2003 ]

ΠΟΛ.1067/16.4.2003 1036966/775/Α0012 Συμπλήρωση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος που κατάρτισε η επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν.2238-1994 οικονομικού έτους 2003

(1036966/775/Α0012 Συμπλήρωση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος που κατάρτισε η επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν.2238-1994 οικονομικού έτους 2003)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 16 Απριλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1036966/775/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1067

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση πινάκων καθαρού γεωργικού εισοδήματος που κατάρτισε η επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 οικονομικού έτους 2003 (χρήση 2002).

1036966/775/Α0012/ΠΟΛ.1067/16.4.2003

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994.

3. Το από 21.2.2003 πρακτικό της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 που συστήθηκε με την υπ' αριθ. 1004685/81/Α0006/20.1.2003 απόφαση Γ.Γ.Υ.Ο. (όπως ισχύει).

4. Την υπ' αριθ. 1020237/452/Α0012/26.2.2003 προηγούμενη απόφασή μας και την ανάγκη συμπλήρωσης αυτής.
5. Οτι με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση των πινάκων προσδιορισμού καθαρού γεωργικού εισοδήματος οικονομικού έτους 2003, που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, με τον προσδιορισμό ποσού καθαρού γεωργικού εισοδήματος για τη γεωργική εκμετάλλευση «Ροδάκινα» στο Νομό Πέλλας που παραθέτονται κατωτέρω:

Οικονομικό έτος 2003
Ν. Πέλλας

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ ΖΩΝΗ

A/A
ΕΙΔΟΣ
Μη Αρ-δευόμενα
Αρδευό-μενα
Μη Αρ-δευόμενα
Αρδευό-μενα
Μη Αρ-δευόμενα
Αρδευό-μενα
Μη Αρ-δευόμενα
Αρδευό-μενα

          
131
Ροδάκινα
66,52
165,38
-
117,38
  93,90
-
70,43


Η ΝΕΑ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΕΔΙΝΗ ΖΩΝΗ (αρδευόμενη) του προϊόντος «Ροδάκινα» με α.α 131 διαμορφώνεται στα 165,38 ευρώ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο