Σχόλια

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1288/31.12.2013.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-07-2004 ]

ΠΟΛ.1061/1.7.2004 Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων -ΕΑΦΔΣΣ- για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών .

(Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων -ΕΑΦΔΣΣ- για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών .)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1055264/491/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η - ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ - Γ΄

ΠΟΛ 1061

ΘΕΜΑ: Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων «ΕΑΦΔΣΣ» για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 


Έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις των παραγράφων 5  , 6  και 7 του άρθ. 1  και της παρ. 3 του άρθ. 6  και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθ. 7 του ν.1809/1988  «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύουν. 

Τις διατάξεις των αποφάσεων 1081253/320/0015/ ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β΄/23.10.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων» και 1092819/366/0015/ ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β΄/28.11.2002) «Τεχνικές προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους», όπως ισχύουν. 

Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743Β΄) 

Τις διατάξεις του άρθ. 19 παρ. 1Β΄ του Κ.Β.Σ. , της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794Β΄). 

Τις διατάξεις των περιπτώσεων β, γ (υποπερίπτωση γα, γδ΄ και γιγ) και στ΄ του άρθ. 38 του π.δ. 186/1992  όπως ισχύουν. 

Την 14650/Δ10Ε/85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Τ.Β΄/17.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών». 

Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιτηδευματιών που εκδίδουν τα στοιχεία τους με φορητά υπολογιστικά συστήματα. 

Ό,τι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 

1. Παρέχουμε την δυνατότητα προαιρετικής εφαρμογής των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. 1051082/549/0015/ ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743Β΄) για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

2. Στην περίπτωση μη εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης 1051082/549/0015/ ΠΟΛ. 1082/2.6.2003 , τα στοιχεία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.19 παρ. 1.β΄ του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992)  και της Α.Υ.Ο.Ο. 1051083/550/0015/ ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794Β΄ ), κατά περίπτωση. 

3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της. 

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 


 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο