Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-1999 ]

Γνωμ. 305/2542/1999 Αναβολή για ένα έτος της υποχρεωτικής τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής και μη επιβολή κυρώσεων για τη διακοπή της τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής από επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και έχουν χαρακτηρισθεί ως σεισμόπληκτες

(Αναβολή για ένα έτος της υποχρεωτικής τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής και μη επιβολή κυρώσεων για τη διακοπή της τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής από επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και έχουν χαρακτηρισθεί ως σεισμόπληκτες)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αναβολή για ένα έτος της υποχρεωτικής τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής και μη επιβολή κυρώσεων για τη διακοπή της τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής από επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.1999 και έχουν χαρακτηρισθεί ως σεισμόπληκτες

Νο 2542/Γνωμ. 305/22.12.1999

Ι. Περιεχόμενο του εγγράφου

Το Υπουργείο Οικονομικών στο έγγραφο της επικεφαλίδος (11123961/847/0015/20.12.1999) αναφέρεται σε σχετικό υπόμνημα του Ελληνικού Συνδέσμου Βιοτεχνών Βιομηχανίας Υποδημάτων και Εξαγωγών της 7.11.1999 με το οποίο ζητείται μεταξύ άλλων και η αναστολή για ένα χρόνο της εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής για τις σεισμόπληκτες επιχειρήσεις των οποίων η υποχρέωση να την εφαρμόσουν αρχίζει από 1.1.2000.

Και το έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών συνεχίζει:

«Οι Υπηρεσίες μας αντιμετώπισαν με επιείκεια και ευνοϊκές ρυθμίσεις, τα προβλήματα που ανέκυψαν σε επιτηδευματίες οι οποίοι είχαν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχή που επλήγη από το σεισμό της 7.9.1999 με την εγγύκλιο 1093021/635/ΠΟΛ.1194/7.10.1999. Σας διαβιβάζουμε λόγω αρμοδιότητας το παραπάνω αίτημα που περιήλθε στην υπηρεσία μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Προτείνεται να δοθεί αναβολή ενός έτους, της υποχρέωσης εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής στις επιχειρήσεις, που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε περιοχή που έχει πληγεί από το σεισμό της 7/9/1999 και έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες (χαρακτηρισμός ακινήτων ως κίτρινα ή κόκκινα) εφόσον υποχρεούνται για πρώτη φορά σε εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής.

Παράλληλα δε να μην επιβληθούν κυρώσεις στις πληγείσες επιχειρήσεις που διέκοψαν την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής για την τρέχουσα χρήση (από 1.1.1999 έως 31.12.1999 είτε από 1.7.1999 έως 30.6.2000) εξαιτίας προβλημάτων που ανέκυψαν από το σεισμό της 7.9.1999».

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω θέμα είναι η εξής:

Με τη γνωμάτευσή μας 301/1998 που υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών, δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών με βάση τα κριτήρια και χαρακτηριστικά που περιγράφονται στη γνωμάτευσή μας Ν. 280/16.12.1996, να τηρήσουν το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο στο σύνολό του συνεπώς και την Αναλυτική Λογιστική, οι μεν Βιομηχανικές και γενικά μεταποιητικές που οι μετοχές τους δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο από 1.1.2000 οι δε λοιπές – πλην Τραπεζών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – από 1.1.1999

Για να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους αυτή οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την αναγκαία υποδομή και οργάνωση καθώς και τα κατάλληλα μέσα (κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους, μηχανογραφικό εξοπλισμό, επαρκείς χώρους εργασίας του προσωπικού των λογιστικών τους υπηρεσιών κ.λπ) Κατά τεκμήριο η υποδομή αυτή υπάρχει λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων που υποχρεούνται στην τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής. Λόγω όμως των καταστροφών που υπέστησαν οι χαρακτηρισμένες ως σεισμόπληκτες επιχειρήσεις από το σεισμό της 7.9.1999 και της εντεύθεν επελθούσας απώλειας της υφιστάμενης υποδομής των και της αποδιοργάνωσής τους η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής μπορεί να έγινε προβληματική για ορισμένες από τις επιχειρήσεις που ήδη τηρούσαν την Αναλυτική Λογιστική ή επρόκειτο να την τηρήσουν από 1.1.2000.

Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις έχουμε τη γνώμη ότι πρέπει να ανασταλεί για ένα χρόνο ήτοι μέχρι 31.12.2000 η υποχρεωτική τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής για τις επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί σεισμόπληκτες λόγω του σεισμού της 7.9.1999 και υποχρεούνται για πρώτη φορά σε εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής. Παράλληλα να μην επιβληθούν κυρώσεις στις πληγείσες επιχειρήσεις που διέκοψαν την τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής κατά την τρέχουσα χρήση είτε από 1.1.999 έως 31.12.1999 είτε από 1.7.1999 έως 30.6.2000 εξ αιτίας προβλημάτων που προέκυψαν από το σεισμό της 7.9.1999.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο