Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-1999 ]

Γνωμ. 303/2495/1999 Λογιστικός χειρισμός συμμετοχής ωφελούμενων πελατών στο κόστος κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτροφωτισμού

(Λογιστικός χειρισμός συμμετοχής ωφελούμενων πελατών στο κόστος κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτροφωτισμού)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός συμμετοχής ωφελούμενων πελατών στο κόστος κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτροφωτισμού Νο 303/Γνωμ.2495/9.4.1999

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Στην πιο πάνω αίτηση αναφέρονται τα ακόλουθα:

«Ο νόμος 1069/80 που διέπει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, στο άρθρο 8 αναφέρει τι θεωρεί περιουσία της Επιχείρησης, στο άρθρο 10 ορίζει τους πόρους της επιχείρησης που ένας εξ αυτών είναι και η Δαπάνη Διακλάδωσης Ύδρευσης – Αποχέτευσης η οποία καταβάλλεται από τον πολίτη με βάση το άρθρο 15.

Το ερώτημα που δημιουργείται είναι το εξής:

Ποιός ο λογιστικός χειρισμός του πόρου αυτού, με δεδομένο ότι χρησιμοποιείται για την αύξηση της περιουσίας της επιχείρησης, αφού θα πρέπει η κατασκευή αυτή να εγγραφεί στα πάγια στοιχεία της.

Θεωρείται σωστό ο χειρισμός να απεικονισθεί το έσοδο αυτό ως επιχορήγηση παγίων επενδύσεων και κάθε χρήση να έρχεται ως έσοδο το ποσό της απόσβεσης του συγκεκριμένου παγίου».

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

Σύμφωνα με την παραγρ. 2.2.402 περ. 8 εδ. ζ΄ του ΕΓΛΣ (Π.Δ 1123/1980 όπως ισχύει), οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις από το Δημόσιο ή την Ευρωπ. Ένωση ή άλλους φορείς, για την απόκτηση (με αγορά ή ιδιοκατασκευή) νέων πάγιων εγκαταστάσεων, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 41.10 «επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων» όπως έχει γίνει δεκτό και σε προηγ. Γνωματεύσεις μας (βλ. Γνωμ. 56/1351/1990) Ο λογαριασμός 41.10 αναλύεται σε τριτοβάθμιους, κ.λπ υπολογαριασμούς, ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες (κατά επιχορήγηση και σκοπό κ.λπ).

Τα προηγούμενα εφαρμόζονται από όλες τις οικονομικές μονάδες (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής, συνεπώς εφαρμόζονται και από τις Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης και Αποχέτευσης του Ν. 1069/1980.

Επιπροσθέτως τα προηγούμενα, λόγω της ταύτισης του σκοπού, εφαρμόζονται και για τα ποσά που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι πελάτες (καταναλωτές) ως συμμετοχή τους στο κόστος κατασκευής από τη Δ.Ε.Υ.Α (ή την ΕΥΔΑΠ ή τη ΔΕΗ κ.λπ) του νέου Τεχνικού Έργου (κατασκευή ή επέκταση δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ηλεκτροφωτισμού κ.λπ)


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο