Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-07-1998 ]

Γνωμ. 299/2435/1998 Διατάξεις Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως, περί διενέργειας πληρωμών με τραπεζική επιταγή

(Διατάξεις Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως, περί διενέργειας πληρωμών με τραπεζική επιταγή)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Διατάξεις Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως, περί διενέργειας πληρωμών με τραπεζική επιταγή 2435/Αρ. Γνωμ. 299/21.7.1998Η γνώμη του ΕΣΥΛ επί των θεμάτων του εγγράφου Φ. οικ. 473/3.7.98 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων / Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων, είναι η ακόλουθη:

1. Η διάταξη της παραγρ. 1.1.105 περιπτ. 5 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Δ. 80/1997), που ορίζει ότι «για κάθε εξόφληση εντάλματος, που γίνεται από διαθέσιμα των τραπεζικών λογαριασμών του Οργανισμού, θα εκδίδεται απαραίτητα και τραπεζική επιταγή, που θα συνοδεύεται από το σχετικό ένταλμα πληρωμής» αποβλέπει στην άμεση σύνδεση του ελεγμένου από τον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εντάλματος πληρωμής με τον τραπεζικό λογαριασμό διαθεσίμων του Οργανισμού (αναγραφή του αριθμού της επιταγής, αφενός επί του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής και αφετέρου επί του σκέλους των πληρωμών του τραπεζικού λογαριασμού), ώστε να διευκολύνεται ο ουσιαστικός έλεγχος των πληρωμών, του Οργανισμού και να επιτυγχάνεται έτσι η καλύτερη δυνατή διασφάλιση της διαχειριστικής τάξεως, που είναι ο αποκλειστικός στόχος της πιο πάνω διατάξεως.

2. Στο πιο πάνω έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινων. Ασφαλίσεων αναφέρεται ότι, ειδικά για τις ομαδικές πληρωμές των συντάξεων και λοιπών παροχών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω τραπεζών, η διαχειριστική τάξη εξασφαλίζεται καλύτερα με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων μαγνητικών μέσων ή άλλων διαδικασιών, που επιπλέον έχουν και πολύ μικρότερο κόστος. Η γνώμη μας είναι ότι η συνδρομή των πλεονεκτημάτων αυτών εξαρτάται από τα συγκεκριμένα πραγματικά δεδομένα κάθε περιπτώσεως, πλήρη γνώση των οποίων έχει μόνο ο οικείος Ασφαλιστικός Οργανισμός και συνεπώς μόνο αυτός δύναται να προβεί στη σωστή εκτίμησή τους, σε συνεννόηση βέβαια, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, με την εποπτεύουσα αυτού Αρχή.

3. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι εφόσον τα αμέσως προηγούμενα (παρ. 2) στοχεύουν στην καλύτερη διασφάλιση της διαχειριστικής τάξεως, δεν αντίκειται στη διάταξη της παραγρ. 1.1.105 περίπτ. 5 του Π.Δ. 80/1997, η οποία έχει τον ίδιο ακριβώς στόχο.

4. Στα ειδικότερα ερωτήματα Ι και ΙΙ του πιο πάνω εγγράφου («αν για περισσότερα του ενός εντάλματα μπορεί να εκδίδεται μι επιταγή» και «αν η επιταγή αυτή μπορεί να εκδίδεται σε διαταγή της διαχειρίστριας Τράπεζας»), η απάντησή μας είναι καταφατική, αρκεί να εξακολουθούν να συντρέχουν τα αναφερόμενα προηγ. στην παραγρ. 1 από τα οποία προκύπτει και η απάντηση στο ερώτημα ΙΙΙ του ίδιου εγγράφου


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο