Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-02-1997 ]

Γνωμ. 286/2334/1997 Λογιστικός χειρισμός προεξοφλήματος από προεξόφληση των εκχωρούμενων σε Τράπεζα απαιτήσεων με σύμβαση Factoring

(Λογιστικός χειρισμός προεξοφλήματος από προεξόφληση των εκχωρούμενων σε Τράπεζα απαιτήσεων με σύμβαση Factoring)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός προεξοφλήματος από προεξόφληση των εκχωρούμενων σε Τράπεζα
απαιτήσεων με σύμβαση Factoring
Νο 286/Γνωμ.2334/18.2.1997

Ι. Στην πιο πάνω αίτηση αναφέρεται ότι, πραγματοποιούνται πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγαθών με δόσεις και οι αντίστοιχες απαιτήσεις εκχωρούνται σε Τράπεζα με σύμβαση Factoring, η οποία προβαίνει, στη συνέχεια, σε προεξόφληση των απαιτήσεων αυτών και τίθεται το ερώτημα εάν πρέπει το προεξόφλημα (τόκοι και προμήθειες) να κατανέμεται, μεταξύ κλειόμενης και επόμενης χρήσεως, ανάλογα με τη λήξη των δόσεων.


ΙΙ. Η γνώμη μας επί του πιο πάνω ερωτήματος είναι η ακόλουθη: Στις περιπτώσεις που πράκτορας επιχειρηματικών απαιτήσεων (Τράπεζα ή ειδική ανώνημη εταιρεία) προεξοφλεί τις εκχωρούμενες σ' αυτόν με σύμβαση πρακτορείας
(Factoring) απαιτήσεις, επιβάλλεται, σύμφωνα με τη βασική λογιστική αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων, να γίνεται επιμερισμός των εξόδων προεξοφλήσεως (τόκου και προμήθειας), μεταξύ κλειόμενης και επόμενης χρήσεως, ανάλογα με την ημερομηνία λήξεως των προεξοφλούμενων απαιτήσεων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο