Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-01-1997 ]

Γνωμ. 284/2333/1997 Αξία κτήσεως κτιρίου ανεγερθέντος "επί αντιπαροχή"

(Αξία κτήσεως κτιρίου ανεγερθέντος "επί αντιπαροχή")

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Αξία κτήσεως κτιρίου ανεγερθέντος "επί αντιπαροχή"
Νο 284/Γνωμ.2333/13.1.1997

Επί των περιλαμβανόμενων στην πιο πάνω επιστολή, η γνώμη μας είναι η ακόλουθη:
Για τον προσδιορισμό του τμήματος του κόστους ολοκληρώσεως της οικοδομής με "αντιπαροχή", που αντιστοιχεί στα περιελθόντα στην εταιρία 6.617 μ2, θα εφαρμοσθούν ανάλογα τα προβλεπόμενα στη γνωμάτευσή μας 30/1021/1988.
Συγκεκριμένα: Ο εργολάβος που ολοκλήρωσε την κατασκευή του κτιρίου "επί αντιπαροχή" εξοφλήθηκε με τη μεταβίβαση σ' αυτόν των 350/1000 της εκτάσεως του οικοπέδου. Συνεπώς, το τμήμα της αξίας κτήσεως του οικοπέδου, που αντιστοιχεί στα μεταβιβασθέντα στον εργολάβο 350/1000 της εκτάσεώς του, αποτελεί το κόστος
ολοκληρώσεως των 6.617 μ2 του κτιρίου που τελικά περιήλθαν στην εταιρία και θα μεταφερθεί από το λογαριασμό του οικοπέδου στο λογαριασμό ανεγέρσεως του κτιρίου. Στο κόστος αυτό θα προστεθεί και το κόστος που είχε πραγματοποιηθεί αρχικά από την εταιρία για την κατασκευή του ημιτελούς κτιρίου και θα ληφθεί το συνολικό κόστος των 6.617 μ2 του κτιρίου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο