Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-12-1996 ]

Γνωμ. 281/2322/1996 Δείγματα πλακάκια που επικολούνται σε ειδικούς εκθεσιακούς χώρους και αχρηστεύονται

(Δείγματα πλακάκια που επικολούνται σε ειδικούς εκθεσιακούς χώρους και αχρηστεύονται)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Δείγματα πλακάκια που επικολούνται σε ειδικούς εκθεσιακούς χώρους και αχρηστεύονται
Νο 281/Γνωμ.2322/23.12.1996

Ι. Περιεχόμενο του Ερωτήματος
Στην πιο πάνω επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Κατά τακτικά χρονικά διαστήματα αγοράζουμε από μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες εμπορεύματα (κυρίως πλακάκια) πολλά και διαφορετικά είδη (ανάλογα με το χρώμα και το σχέδιο), τα οποία τοποθετούμε στον εκθεσιακό μας χώρο για επίδειξη. Τα δείγματα αυτά τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους πίνακες, από τους οποίους είναι δύσκολος ο αποχωρισμός τους - για να αποκολληθούν καταστρέφονται. Ακόμα πολλές φορές επικολούνται στους τοίχους του κτιρίου. Οι πελάτες μας διαλέγουν ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και στην συνέχεια παραγγέλλουν. Είναι πλακάκια διαφορετικού μεγέθους, χρώματος, διαστάσεων και απαξιώνονται, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης και της διαφοροποιήσεως των καταναλωτικών προτιμήσεων, συνήθως σε χρονικό διάστημα 10 μηνών έως 2 ετών.
Μετά την απαξίωσή τους καταστρέφονται και αντικαθίστανται από σύγχρονα.
Μέχρι στιγμής επειδή θεωρήσαμε ότι πρόκειται για αγαθά διαρκούς εκμετάλλευσης χρησιμοποιήσαμε λογαριασμό παγίων στοιχείων. Ερωτάμε εάν κάνουμε τον σωστό λογιστικό χειρισμό και σε περίπτωση λάθους
υποδείξτε μας τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό".

ΙΙ. Γνώμη ΕΣΥΛ στο πιο πάνω ερώτημα

Τα αποθέματα που τοποθετούνται σε εκθεσιακούς χώρους και εκ του λόγου αυτού αχρηστεύονται, όπως συμβαίνει με τα πλακάκια της πιο πάνω αιτήσεως που επικολλώνται σε ειδικούς εκθεσιακούς χώρους και με την αποκόλλησή τους αχρηστεύονται, καταχωρούνται, με την αξία κτήσεώς τους, στη χρέωση του λογαριασμού 64.03 "έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων" και του τριτοβάθμιου του 64.03.10" αξία αχρηστευθέντων αποθεμάτων σε εκθεσιακούς χώρους, με πίστωση του λογαριασμού 78.10 "τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων" και του τριτοβάθμου
του 78.10.10 "αξία αχρηστευθέντων αποθεμάτων σε εκθεσιακούς χώρους". Για την τακτοποίηση των μερίδων αποθήκης κ.λπ. εφαρμόζεται η περ. γ' της Γνωμ.217/2177/1994.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο