Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-1996 ]

Γνωμ. 279/2273/1996 Συμπλήρωση του συνημμένου στη Γνωμ. ΕΣΥΛ 270/2273/1996 καταλόγου υποχρεωτικών λογαριασμών του Ε.Γ.ΛΣ.

(Συμπλήρωση του συνημμένου στη Γνωμ. ΕΣΥΛ 270/2273/1996 καταλόγου υποχρεωτικών λογαριασμών του Ε.Γ.ΛΣ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Συμπλήρωση του συνημμένου στη Γνωμ. ΕΣΥΛ 270/2273/1996 καταλόγου υποχρεωτικών λογαριασμών του Ε.Γ.ΛΣ.
2273/Αρ.Γνωμ. 279/6 Νοεμβρίου 1996

Ο κατάλογος των υποχρεωτικών λογαριασμών του ΕΓΛΣ, που επισυνάπτεται στη γνωμάτευσή μας 270/2273/10.7.1996, συμπληρώνεται με την προσθήκη των ακόλουθων λογαριασμών:

61.00.06 Αμοιβές και έξοδα λογιστών
54.90 Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος επί διαφημίσεων
(Γνωμ. 278/2315/1996)
54.90.01 Αγγελιόσημο (Γνωμ. 278/2315/1996)
54.90.05 Ειδικός φόρος (Γνωμ. 278/2315/1996)

Στο εξής, ο πιο πάνω κατάλογος υποχρεωτικών λογαριασμών θα θεωρείται ότι ενημερώνεται αυτομάτως με τους λογαριασμούς που θα υιοθετούνται με νεότερες γνωματεύσεις του ΕΣΥΛ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο