Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-1996 ]

Γνωμ. 278/2315/1996 Λογιστικός χειρισμός αγγελιόσημου και ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων μετά του Ν.2429/1996 - Αντικατάσταση Γνωμ. 232/2209/1994

(Λογιστικός χειρισμός αγγελιόσημου και ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων μετά του Ν.2429/1996 - Αντικατάσταση Γνωμ. 232/2209/1994)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές ΦορολογίεςΛογιστικός χειρισμός αγγελιόσημου και ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων μετά του Ν.2429/1996 - Αντικατάσταση 232/2209/1994

Γνωμ. 278/2315/1996

Επειδή οι νέες διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.2429/1996 (ΦΕΚ τ.Α'155/10.7.96), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 12 του Ν.2328/1995, ρυθμίζουν κατά διαφορετικό τρόπο τον υπόχρεο και την ακολουθητέα διαδικασία για την απόδοση του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων, ανακύπτει η ανάγκη αντίστοιχης προσαρμογής και του λογιστικού χειρισμού τους. Κατόπιν αυτού, η Γνωμάτευσή μας 232/2209/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

1. Από τις νέες διατάξεις του άρθρου 33 Ν.2429/1996 και την κατ'εξουσιοδότησή τους εκδοθείσα κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών 1086567/40/Τ και ΕΦ/ΠΟΛ.1217/29.7.1996 (ΦΕΚ τ.Β' 689), καθορίζονται, μεταξύ των άλλων, και τα ακόλουθα:

- Υπόχρεος για την απόδοση του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων είναι ο διαφημιζόμενος ή ο διαφημιστής (όταν κατ' εντολή του διαφημιζόμενου μεσολαβεί διαφημιστής).

- Η απόδοση πραγματοποιείται με την καταβολή των σχετικών ποσών, ανά ημερολογιακό δίμηνο και μέχρι την 20η ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου δίμηνου, στην Τράπεζα και τα λαμβανόμενα σχετικά παραστατικά επισυνάπτονται στο οικείο τιμολόγιο, επί του οποίου αναγράφεται (σε ιδιαίτερη θέση) μόνο το ποσό του αγγελιόσημου που χρησιμεύει ως πληροφοριακό στοιχείο (δηλαδή, ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσημο δεν "τιμολογούνται" και δεν συναθροίζονται με την τιμολογιακή αξία της διαφημίσεως).

2. Η, σύμφωνα με τα προηγούμενα, απόδοση του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου με ιδιαίτερα παραστατικά, ξεχωριστά του τιμολογίου της αντίστοιχης διαφημίσεως, δημιουργεί, εκ πρώτης όψεως, τις προϋποθέσεις καταχωρήσεως των σχετικών ποσών στο λογαριασμό 63 "φόροι-τέλη". Τούτο, όμως, έχει ως συνέπεια να καταχωρείται στο λογαριασμό 64.02 "έξοδα προβολής και διαφημίσεως" μόνο η τιμολογιακή αξία της διαφημίσεως, με αποτέλεσμα να μην συγκεντρώνεται στο λογαριασμό αυτό το συνολικό κόστος των διαφημίσεων και συνεπώς οι αντλούμενες πληροφορίες να είναι ελλιπείς.

Εχοντας υπόψη ότι, αφενός το αγγελιόσημο και ο ειδικός φόρος είναι παρεπόμενα έξοδα της διαφημίσεως, δημιουργούμενα απ' αυτή, αφετέρου ένας από τους βασικούς στόχους της Λογιστικής είναι η δυνατότητα άμεσης και ταχείας αντλήσεως, από τους τηρούμενους λογαριασμούς, των αναγκαίων πληροφοριών, καταλήγουμε στο
συμπέρασμα ότι, τα ποσά του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου, που επιβαρύνουν τη διαφημιζόμενη επιχείρηση, ενδείκνυται να καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 64.02, στον οποίο καταχωρείται και η τιμολογιακή αξία της διαφημίσεως.

Κατά τη λογιστικοποίηση του αγγελιόσημου και του ειδικού φόρου επί των διαφημίσεων πιστώνονται οι λογαριασμοί:

54.90 Αγγελιόσημο και ειδικός φόρος επί διαφημίσεων
54.90.01 Αγγελιόσημο
54.90.02 ...
54.90.05 Ειδικός φόρος

Οι λογαριασμοί αυτοί χρεώνονται με την απόδοση των σχετικών ποσών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο