Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-06-2004 ]

Γνωμ.ΣΛΟΤ 22/334/21.6.04 Κατάρτιση σχεδίου κοινής Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Π.Δ. 315/1999 Σύμφωνα με το Aρθρο 28 Παρ. 5 του Νόμου 3202/2003

(Κατάρτιση σχεδίου κοινής Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Π.Δ. 315/1999 Σύμφωνα με το Aρθρο 28 Παρ. 5 του Νόμου 3202/2003 )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ. ΣΛΟΤ 22/334/21.6.04  Κατάρτιση σχεδίου κοινής Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Π.Δ. 315/1999 Σύμφωνα με το Άρθρο 28 Παρ. 5 του Νόμου 3202/2003

Σχετικά: Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΑΠ. 14670/3.3.2004

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Αποστολή σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί τροποποίησης διατάξεων του Π.Δ. 315/1999.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σχέδιο Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, αναφορικά με την προσαρμογή του Π.Δ. 315/1999, περί του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στο νέο τύπο προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτός καθορίσθηκε με την αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/9-2-2004) όμοια Απόφαση, φωτοαντίγραφο της οποίας επίσης επισυνάπτεται.

Επί του ανωτέρω σχεδίου παρακαλούμε για τις απόψεις σας, καθώς και για την διατύπωση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28 του Ν. 3202/2003 και του άρθρου 4 του Ν. 3148/2003 γνώμης του ΣΛΟΤ

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:

Μετά την τροποποίηση του κώδικα κατάταξης εσόδων - εξόδων του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων που έγινε με την υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομίας και Οικονομικών.

Κρίνεται αναγκαία η σχετική προσαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των ΟΤΑ Α Βαθμού του Π.Δ. 315/1999. Στα πλαίσια της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Νόμου 3202/2003 και του άρθρου 4 του Νόμου 3148/2003 το ΣΛΟΤ υποβάλλει προς έγκριση και υπογραφή το τροποποιημένο ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ των ΟΤΑ Α Βαθμού (Π.Δ. 315/1999) πλήρως προσαρμοσμένο προς τον νέο τύπο προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο