Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-10-1996 ]

Γνωμ. 277/2309/1996 Προσδιορισμός από τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες (Ι.Μ.Ε.) μηνιαίων αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους

(Προσδιορισμός από τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες (Ι.Μ.Ε.) μηνιαίων αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Προσδιορισμός από τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρίες (Ι.Μ.Ε.) μηνιαίων
αποτελεσμάτων για κάθε μέλος τους
2309/Αρ.Γνωμ. 277/29.10.1996

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος

Με επιστολή του ο Σύνδεσμος Λογιστών Βορείου Ελλάδος ζητεί να του γνωστοποιηθούν οι λογιστικοί χειρισμοί που πρέπει να γίνονται κάθε μήνα από τις Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) του Ν.383/1976 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1959/1991), προκειμένου (μετά από «καταμερισμό των λειτουργικών δαπανών της Ι.Μ.Ε.» κλπ) να υπολογίζονται στη Γενική Λογιστική αναλυτικά μηνιαία αποτελέσματα και από αυτά να συντάσσονται οι μηνιαίες εκκαθαρίσεις των μελών τους, όπως απαιτείται από την αποφ. Υπουρ. Οικονομ.

Π.1586/ΠΟΛ.66/1987 (βλ. και Εγκ. Υπουρ. Οικον. 1074565/ΠΟΛ.1206/31.5.1993).

ΙΙ. Γνώμη ΕΣΥΛ επί του άνω ερωτήματος:

Ο υπολογισμός του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε μηνιαία βάση, γίνεται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92 «Κέντρα (θέσεις) κόστους»,τα δε μηνιαία αναλυτικά αποτελέσματα των ίδιων επιχειρήσεων προσδιορίζονται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 96 «έσοδα - Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα» (βλ. παραγρ. 5.213, 5.217 και 5.219 του Ε.Γ.Λ.Σ.).

Οι προηγούμενοι λογιστικοί χειρισμοί δεν επιτρέπεται να γίνονται στους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής (βλ. παραγρ. 1.101 και 1.102 του Ε.Γ.Λ.Σ.).

Σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) η Αναλυτική Λογιστική (Ομάδα 9), το μηνιαίο λειτουργικό κόστος και τα μηνιαία αναλυτικά αποτελέσματα υπολογίζονται, κατΆ ανάγκη, εξωλογιστικά, με ανάλογη εφαρμογή των όσων αναφέρονται στην παραγρ. 28.5.2 της Ερμην. Εγκυκλίου 3/1992 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο