Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-10-1996 ]

Γνωμ. 276/2306/1996 Εκταση εφαρμογής της Γνωμ. ΕΣΥΛ 270/2273/1996 τη χρήση 1997

(Εκταση εφαρμογής της Γνωμ. ΕΣΥΛ 270/2273/1996 τη χρήση 1997)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Εκταση εφαρμογής της Γνωμ. ΕΣΥΛ 270/2273/1996 τη χρήση 1997
2306/Αρ.Γνωμ. 276/31.10.1996

Δεν υπάρχει καμία διάσταση μεταξύ της εγκ.1082121/ΠΟΛ.1206/17.7.1996 του Υπουργείου Οικονομικών και της Γνωμ.270/2273/1996 του ΕΣΥΛ, όπως από παρανόηση, προφανώς, αναφέρεται στην πιο πάνω επιστολή. Και στα δύο έγγραφα αναφέρεται με σαφήνεια ότι, την πρώτη διαχειριστική χρήση (δηλαδή τη χρήση που αρχίζει την 31.12.1996) δεν είναι υποχρεωτικό ο εσωλογιστικός προσδιορισμός του κόστους καθώς και των αναλυτικών αποτελεσμάτων να γίνονται σε μηνιαία βάση, αλλά δύνανται να γίνουν μόνο στο τέλος της χρήσεως.

Δηλαδή, στην πρώτη αυτή διαχειριστική χρήση δύνανται να εφαρμοστούν τα όσα εφαρμόζονται σήμερα, με την επιπρόσθετη υποχρέωση της απλής ενημερώσεως των λογαριασμών Αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδας 9) σε μηνιαία βάση. Η Γνωμάτευσή μας 270/2273/1996 εφαρμόζεται υποχρεωτικά πλήρως (σε όλη της την έκταση) από τις διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν μετά την 31.12.1997.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο