Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-1996 ]

Γνωμ. 273/2295/1996 Λογιστικός χειρισμός καταστροφής ακατάλληλων ανταλλακτικών για τα οποία λαμβάνεται αποζημίωση

(Λογιστικός χειρισμός καταστροφής ακατάλληλων ανταλλακτικών για τα οποία λαμβάνεται αποζημίωση)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός καταστροφής ακατάλληλων ανταλλακτικών για τα οποία λαμβάνεται αποζημίωση
Αρ. Γνωμ. 273/22.7.1996

Εκτός από τις πωλήσεις των εμπορευμάτων και των προϊόντων, ο λογιστικός χειρισμός των εκποιούμενων λοιπών αποθεμάτων (υποπροϊόντων, πρώτων υλών, ανταλλακτικών και λοιπών υλικών) καθώς και του άχρηστου υλικού, ρυθμίζεται από την παράγραφο 2.2.706 του Ε.Γ.Λ.Σ. η οποία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις καταστροφής ακατάλληλων αποθεμάτων, για τα οποία λαμβάνεται αποζημίωση είτε από τον προμηθευτή των αποθεμάτων είτε από ασφαλιστική εταιρία, δεδομένου ότι η αποζημίωση αυτή θεωρείται ότι υποκαθιστά το αντίτιμο πωλήσεως (βλ. και
γνωμάτευση ΕΣΥΛ 107/1810/1992).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο