Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-03-1996 ]

Γνωμ. 266/2267/1996 Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται οι λαμβανόμενες εγγυήσεις ενοικίων και οι προμηθευτές παγίων και υπηρεσιών

(Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται οι λαμβανόμενες εγγυήσεις ενοικίων και οι προμηθευτές παγίων και υπηρεσιών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογαριασμοί στους οποίους παρακολουθούνται οι λαμβανόμενες εγγυήσεις ενοικίων
και οι προμηθευτές παγίων και υπηρεσιών 2267-2268-2269/ΑΡ. ΓΝΩΜ. 266/4.3.1996

Τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται και στις τρεις επιστολές της πιο πάνω εταιρείας αφορούν απλά λογιστικά θέματα, που ανήκουν στα καθήκοντα του υπεύθυνου Λογιστή κάθε επιχειρήσεως. Το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής, πέρα από το ότι έχει άλλα καθήκοντα, δεν είναι δυνατό να επιλύει με αλληλογραφία τα συνήθη λογιστικά θέματα των χιλιάδων εταιρειών, τα οποία εξάλλου αντιμετωπίζονται με σαφήνεια από τις οικείες διατάξεις του Ε.Γ.Λ.Σ.

Συγκεκριμένα:

α) Σε ποίους λογαριασμούς παρακολουθούνται οι προμηθευτές παγίων στοιχείων καθορίζεται στην παραγρ. 2.2.501 περ. 1, 2 και 5 του Ε.Γ.Λ.Σ. Οι ίδιες διατάξεις ρυθμίζουν και την παρακολούθηση των προμηθευτών υπηρεσιών, εκτός εκείνων που αφορούν αμοιβές τρίτων από λειτουργικά έξοδα, που παρακολουθούνται στο λογαριασμό 53.08 «δικαιούχοι αμοιβών».

β) Σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 3.2.103 του Ε.Γ.Λ.Σ., η παρακράτηση της κυριότητας πωλουμένων αυτοκινήτων μέχρις εξοφλήσεως της αξίας τους, δύναται να απεικονίζεται σε λογαριασμούς τάξεως, που ανοίγονται (με κατάλληλους τίτλους κ.λπ.) κάτω από το ζεύγος των πρωτοβάθμιων 02 «ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» και 06 «ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ».

γ) Τα ποσά που εισπράττει η επιχείρηση ως εγγύηση, από μισθωτή ακινήτου της, εφόσον η επιστροφή τους προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως, ευνόητο είναι ότι ανήκουν στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του λογ/σμού 45 και καταχωρούνται, είτε στο λογ/σμό 45.98 «Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.» είτε στο νεοδημιουργούμενο 45.90 «ληφθείσες εγγυήσεις».ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο