Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-1996 ]

Γνωμ. 265/2266/1996 Λογιστικός χειρισμός καταβαλλόμενης αποζημιώσεως σε μισθωτή κτιρίου λόγω εξώσεώς του για ιδιόχρηση του κτιρίου από τον ιδιοκτήτη

(Λογιστικός χειρισμός καταβαλλόμενης αποζημιώσεως σε μισθωτή κτιρίου λόγω εξώσεώς του για ιδιόχρηση του κτιρίου από τον ιδιοκτήτη)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός καταβαλλόμενης αποζημιώσεως σε μισθωτή κτιρίου λόγω εξώσεώς του για ιδιόχρηση του κτιρίου από τον ιδιοκτήτη

2266/Αρ. Γνωμ. 265/12.2.1996

Το ποσό που καθορίσθηκε με δικαστική απόφαση να καταβληθεί, από την αιτούσα τράπεζα, σε μισθωτή ακινήτου της ως αποζημίωση για την έξωσή του, προκειμένου το ακίνητο να ιδιοχρησιμοποιηθεί από την ίδια, δύναται, σύμφωνα με την παραγρ. 2.2.110 αριθ. 11, 12, 21 και 23 του Ε.Γ.Λ.Σ. (όπου παραπέμπει η παραγρ. 2.2.110 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών του Π.Δ. 384/1992) καθώς και το άρθρο 43 παραγρ. 3 περ. α' κωδ. Ν.2190/1920, να καταχωρηθεί στο λογαριασμό 16.19 "Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως" και να αποσβεστεί, είτε εφάπαξ κατά το έτος εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία.

Για τυχόν ανακύπτοντα φορολογικά θέματα αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο