Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 251/2242/1995 ΦΠΑ επί ιδιοχρησιμοποιήσεως εμπορευμάτων ως παγίων - τροποποίηση της Γνωμ.217/2177/1994

(ΦΠΑ επί ιδιοχρησιμοποιήσεως εμπορευμάτων ως παγίων - τροποποίηση της Γνωμ.217/2177/1994)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.ΦΠΑ επί ιδιοχρησιμοποιήσεως εμπορευμάτων ως παγίων - τροποποίηση της Γνωμ.217/2177/1994
Νο 251. Γνωμ.2242/1995

Πράγματι, η ιδιοχρησιμοποίηση εμπορευμάτων της επιχειρήσεως ως παγίων στοιχείων της δεν συνιστά αυτοπαράδοση αγαθών. Συνεπώς, η αρχική λογιστική εγγραφή και οι μετέπειτα χειρισμοί για το ΦΠΑ εισροών εμπορευμάτων, που στη συνέχεια ιδιοχρησιμοποιούνται ως πάγια στοιχεία, δεν υπόκεινται σε μεταβολή και επομένως δεν πρέπει να διενεργείται η υποδεικνυόμενη στο τέλος της 217/2177/1994 λογιστική εγγραφή για το ΦΠΑ. Επειδή, όμως, ο ΦΠΑ των πάγιων στοιχείων υπόκειται σε 5ετή διακανονισμό (άρθρο 26 παρ. 2 Ν.1642/1986) ενδείκνυται να
διενεργείται λογιστική εγγραφή χρεώσεως του λογαριασμού 54.00.28 "ΦΠΑ εισροών πάγιων στοιχείων λογ/σμών ομάδας 1" και πιστώσεως του λογαριασμού 54.00.79 "ΦΠΑ εκροών - λοιπών εσόδων λογ/σμών 74-78".
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο