Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 250/2238/1995 Ζημία από χαρακτηρισμό ακατάλληλων προς κατανάλωση εξαχθέντων νωπών αγροτικών προϊόντων

(Ζημία από χαρακτηρισμό ακατάλληλων προς κατανάλωση εξαχθέντων νωπών αγροτικών προϊόντων)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Ζημία από χαρακτηρισμό ακατάλληλων προς κατανάλωση εξαχθέντων νωπών αγροτικών προϊόντων
Νο 250. Γνωμ.2238/250/1995

Ι. Η Α.Ε. "ΓΚΡΗΚΟΡΙΕΝΤ", με την από 5.7.95 επιστολή της ερωτά, σε ποιόν λογαριασμό του Γ.Λ.Σ. πρέπει να καταχωρηθεί η ζημία που προέκυψε από το χαρακτηρισμό ως ακατάλληλου για κατανάλωση ενός τμήματος, από τα εξαχθέντα σε τρίτες χώρες το έτος 1994, νωπά αγροτικά προϊόντα, η οποία (ζημία) διακανονίστηκε μέσα στη χρήση 1995.

ΙΙ. Η απάντησή μας είναι η ακόλουθη:
Εφόσον όπως αναφέρεται στην επιστολή της ενδιαφερομένης εταιρίας, από την αρχή του έτους 1995 μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκαν "ανάλογες εξαγωγές και πολύ πιθανόν να μην πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους", η πιο πάνω ζημία δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως έκπτωση πωλήσεων, όπως ζητείται στην πιο πάνω επιστολή. Η ζημία αυτή, υπολογιζόμενη με βάση την τρέχουσα τιμή του Ξ.Ν. της ημέρας διακανονισμού της, καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 82.00 "έξοδα προηγούμενων χρήσεων" (και ανοιγόμενου σχετικού τριτοβάθμιού του).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο