Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-06-2004 ]

1042906/04.06.2004 Αρχιτέκτονας, μηχανικός. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων.

(Αρχιτέκτονας, μηχανικός. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

1042906/04.06.2004 Αρχιτέκτονας, μηχανικός. Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων.

1042906

Απαντώντας στο 13225/13.5.2004 έγγραφό σας, αναφορικά με την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων των μηχανικών και αρχιτεκτόνων, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ., όπως ισχύουν από 1.1.2003 μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3052/2002 , ορίζουν ότι εντάσσεται «στη δεύτερη κατηγορία, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού:

α. Ο επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος, καθώς και ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/1975 .

β......

Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του όχι όμως κατηγορίας κατώτερης της δεύτερης.

γ.......

2. Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις και τα όσα διευκρινίστηκαν στην παρ. 2.1.1. της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ.1271/2002 , ο αρχιτέκτονας ή ο μηχανικός για τις οριζόμενες από την παράγραφο 5 του άρθρου 49 του Ν. 2238/1994 αμοιβές του για τις οποίες τα καθαρά του κέρδη προσδιορίζονται κατ΄ ειδικό τρόπο στη Φορολογία Εισοδήματος, εντάσσεται στη Β΄ κατηγορία βιβλίων ανεξάρτητα από το ύψος αυτών.

Ως εκ τούτου οι αρχιτέκτονες ή οι μηχανικοί για τις ανωτέρω αμοιβές συνεχίζουν να εντάσσονται στη Β΄ κατηγορία βιβλίων και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3052/2002 (1.1.2003).

Σημειώνεται ότι όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης άλλων αγαθών, δηλαδή ασκεί και άλλες δραστηριότητες εκτός από εκείνη για την οποία εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία βιβλίων, τότε εντάσσεται, για όλες τους τις δραστηριότητες, στην κατηγορία βιβλίων που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων του που δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερη της δεύτερης.

3. Τέλος, εφιστούμε την προσοχή των υπηρεσιών (Σ.Δ.Ο.Ε., Δ.Ο.Υ.) στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, για την ορθή εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ώστε να μην δημιουργούνται αμφισβητήσεις και προστριβές.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο