Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 242/2230/1995 Ερωτήματα για το περιεχόμενο κ.λπ. ορισμένων λογαριασμών του Λ.Γ.Σ.

(Ερωτήματα για το περιεχόμενο κ.λπ. ορισμένων λογαριασμών του Λ.Γ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Ερωτήματα για το περιεχόμενο κ.λπ. ορισμένων λογαριασμών του Λ.Γ.Σ.

Νο 242. Γνωμ.2230/1995

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερ. 28.2.95, σας γνωρίζουμε ότι τα ερωτήματα που διατυπώνετε στην επιστολή σας αυτή δεν θα σας είχαν δημιουργηθεί εάν ανατρέχατε και στους καθοριζόμενους στις σχετικές παραγρ. του Γ.Λ.Σ. κανόνες λειτουργίας των οικείων λογαριασμών και δεν περιοριζόσασταν μόνο στους τίτλους τους.
Ειδικότερα:

α) Ο τίτλος του λογαριασμού 13.06 δεν είναι "μέσα μεταφορικών μέσων" αλλά "μέσα εσωτερικών μεταφορών" (χρησιμοποιούμενα δηλαδή για τις μεταφορές εντός των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως, τα οποία κατά κανόνα είναι χωρίς αριθμό κυκλοφορίας). Επομένως τα μοτοποδήλατα καταχωρούνται σε υπολογαριασμό του 13.09
"λοιπά μέσα μεταφοράς".

β) Οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας 2 και 3 βρίσκονται στις παραγρ. 2.2.201 περίπτωση 3 και 2.2.108 περ. 9 του Λ.Γ.Σ., αντίστοιχα και συνεπώς παρέλκει να τις επαναλάβουμε εδώ.

γ) Η απάντηση στο 4 ερώτημά σας βρίσκεται στις παραγρ. 5.1.400, 5.1.404, 5.214 και 5.215 του Γ.Λ.Σ. περιοριζόμαστε να επισημάνουμε ότι, το ερώτημά σας αυτό αφορά τη συνήθη περίπτωση της παραγωγής προϊόντων κατά φάσεις (στάδια) κατεργασίας, στην οποία τα παραγόμενα σε κάθε φάση ημιέτοιμα εισάγονται στην αποθήκη και εξάγονται από αυτή οι ποσότητες ημιετοίμων που προωθούνται για περαιτέρω βιομηχανοποίηση (στην επόμενη φάση επεξεργασίας κ.λπ.). Για τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις, από τα ημιέτοιμα (ημιτελή) οποιουδήποτε σταδίου,
ακολουθείται η γνωστή διαδικασία των πωλήσεων (βλ. σχετικά την παραγρ. 2.2.705 του Γ.Λ.Σ.).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο