Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 239/2225/1995 Λογιστική απεικόνιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα

(Λογιστική απεικόνιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστική απεικόνιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα

Νο 239. Γνωμ.2225/1995

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερ. 27.2.95, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το θεσμό της οριζόντιας ιδιοκτησίας ("ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"), οι ιδιοκτήτες ορόφων ή διαμερισμάτων (ανεγερθείσας ή μέλλουσας ν' ανεγερθεί) πολυορόφου οικοδομής είναι αυτοδικαίως συγκύριοι και ανάλογης ιδανικής μερίδας του οικοπέδου, συνεπώς η αγορά του δώματος της οικοδομής και του δικαιώματος οικοδομήσεως επ' αυτού επεκτείνεται αυτοδικαίως και σε ιδανική αναλογία του οικοπέδου και επομένως η αξία κτήσεώς τους ενδείκνυται να καταχωρηθεί σε υπολογαριασμό του λογαριασμού του Γ.Λ.Σ.
10.00 "Γήπεδα - Οικόπεδα".

Διευκρινίζεται ότι το κόστος που θα προκύψει κατά τη (μελλοντική) οικοδόμηση του δώματος θα καταχωρηθεί σε υπολογαριασμό του 11.00 "Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο