Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 238/2227/1995 Αξιόγραφα που καταχωρούνται στη θέση 2 του ενεργητικού του υποδείγματος ισολογισμού του Κ.Λ.Σ.Τ.

(Αξιόγραφα που καταχωρούνται στη θέση 2 του ενεργητικού του υποδείγματος ισολογισμού του Κ.Λ.Σ.Τ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Αξιόγραφα που καταχωρούνται στη θέση 2 του ενεργητικού του υποδείγματος ισολογισμού του Κ.Λ.Σ.Τ.
Νο 238. Γνωμ.2227/1995

Εξ αφορμής υποβληθέντων ερωτημάτων σχετικά με το περιεχόμενο της θέσεως 2 του Ενεργητικού του Υποδείγματος του Ισολογισμού του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (Κ.Λ.Σ.Τ.) του Π.Δ. 384/1992, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στη θέση 2(α) του Ενεργητικού του Υποδείγματος του Ισολογισμού του ΚΛΣΤ περιλαμβάνονται τα έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ακριβώς ορίζει η παράγραφος 4.1.101 περίπτωση 2 του Κ.Λ.Σ. Τραπεζών (Π.Δ. 384/1992) (δηλαδή, το περιεχόμενο των λογαριασμών 31.00, 31.10, 31.01, 31.02, 31.03, 31.11 και 31.99 σε ό,τι αφορά).

Στην ίδια θέση 2(α) περιλαμβάνονται και ομολογιακοί τίτλοι του Δημοσίου, που κατέχει μια Τράπεζα, εφόσον έχουν τις ιδιότητες που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος για να γίνουν αποδεκτοί ως ενέχυρο για χρηματοδότηση από αυτήν.
2. Στη θέση 2(β) καταχωρούνται όλα τα άλλα αξιόγραφα, που έχουν τις ιδιότητες που ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος για να γίνουν αποδεκτά ως ενέχυρο για χρηματοδότηση από αυτήν. Πρόκειται δηλαδή για τα προεξοφλημένα 100% από τις εμπορικές τράπεζες γραμμάτια εις διαταγή και συναλλαγματικές που έχουν τις ιδιότητες τις οποίες ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος για να γίνουν αποδεκτές προς αναπροεξόφληση.

3. Στο Προσάρτημα του Ισολογισμού και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων πρέπει να παρέχονται, πέραν των όσων ορίζει το ΚΛΣΤ, και πληροφορίες για το ύψος των εντόκων γραμματίων και των ομολογιακών τίτλων του Δημοσίου που έχουν δοθεί στην Τράπεζα Ελλάδος ως ενέχυρο, μνημονευομένου και του οφειλομένου προς την Τράπεζα Ελλάδος ποσού της χρηματοδοτήσεως κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο