Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2004 ]

ΠΟΛ.1056/15.6.2004 Σχετικά με το θέμα μείωσης του συντελεστή φόρου μεταβίβασης σε περίπτωση διάλυσης υπεράκτιας εταιρίας.

(Σχετικά με το θέμα μείωσης του συντελεστή φόρου μεταβίβασης σε περίπτωση διάλυσης υπεράκτιας εταιρίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1003362/17/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 13η
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1056

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το θέμα μείωσης του συντελεστή φόρου μεταβίβασης σε περίπτωση διάλυσης υπεράκτιας εταιρίας.

Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. 514/2003 γνωμοδότηση του Ν.Σ. του Κράτους, που έγινε αποδεκτή από τον κ. Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της σε ανάλογες περιπτώσεις. Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι:

α. Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 περ. Α του Ν. 1587/1950 , που αναφέρεται στη μείωση σε ποσοστό 1/4 του φόρου μεταβίβασης ακινήτου στην περίπτωση διάλυσης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. και μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας στα μέλη της δεν έχει ανάλογη εφαρμογή στην περίπτωση που αλoδαπά νομικά πρόσωπα εδρεύοντα στη Νήσο του Ανθρώπου του Ηνωμένου, Βασιλείου, και ομοειδή με μονοπρόσωπες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, κατά τη διάλυσή τους μεταβιβάζουν την ακίνητη περιουσία τους στο μοναδικό μέλος τους, εφόσον από τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δεν αναπτύσσουν καμία παραγωγική δράση και εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Β. Η ως άνω ευεργετική φορολογική διάταξη, αντιθέτως, θα εφαρμόζεται αναλογικά και για αλλοδαπές εταιρίες, η νομική μορφή των οποίων προσομοιάζει με αυτή των ημεδαπών Ο.Ε., Ε.Ε. και ΕΠΕ υπό την προϋπόθεση ότι αναπτύσσουν εμπορική και παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Συνεπώς κάθε υπόθεση θα πρέπει να εξετάζεται συγκεκριμένα και κατά περίπτωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο