Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 234/2218/1995 Κοστολογικός χειρισμός των εξόδων των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. 62.02-64.06

(Κοστολογικός χειρισμός των εξόδων των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. 62.02-64.06)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Κοστολογικός χειρισμός των εξόδων των λογαριασμών του Γ.Λ.Σ. 62.02-64.06 Νο 234. Γνωμ.2218/1995

Σε απάντηση του εγγάφου σας 81599/25.1.95 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.110 αριθ. 2 και 4, 5.1.300 αριθ. περ. δ' και η' και 5.213 αριθ. 6 και 7 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, σε υνδυασμό με τους κανόνες που περιλαμβάνονται στα άρθρα 42α παρ. 2, 42ε παρ. 3, 43 παρ. 1 και 4 περ. γ' και 45 παρ. 1 του κωδ. Ν.2190/1920, στο λογαριασμό 92.03 "έξοδα λειτουργίας διαθέσεως" συγκεντρώνονται όλα τα έξοδα που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη, προώθηση, προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων (προϊόντων ή υπηρεσιών). Δηλαδή, στο λογαριασμό 92.03 εντάσσονται όλα τα έξοδα λειτουργίας των υπηρεσιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη, προώθηση, προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων, όπως οι υπηρεσίες πωλήσεων (εσωτερικού και εξωτερικού), η υπηρεσία μελέτης αγοράς (marketing), οι αποθήκες έτοιμων προϊόντων και οι λοιπές συναφείς υπηρεσίες καθώς και όλα τα πραγματοποιούμενα επιμέρους έξοδα, άμεσα ή έμμεσα, για τον ίδιο σκοπό ( την ανάπτυξη κλπ. των πωλήσεων) όπως τα έξοδα προβολής και διαφημίσεως, οργανώσεως εκθέσεις κλπ. των λογαριασμών 64.02, 64.03, 64.04 και 64.06, τα οποιασδήποτε μορφής έξοδα για έρευνα και μελέτη της αγοράς, οι προμήθειες πωλήσεων των αντιπροσώπων, τα έξοδα αποστολής (μεταφορικά, ασφάλιστρα κλπ.) στους πελάτες ή σε αντιπροσώπους προς πώληση κλπ.

Αντίθετα, ο λογαριασμός 92.02 "έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως" τηρείται και η αντίστοιχη θέση κόστους δημιουργείται μόνο εάν η επιχείρηση διαθέτει οργανωμένες υπηρεσίες, οι οποίες ασχολούνται συστηματικά και
αποκλειστικά σε επιστημονικές - τεχνολογικές έρευνες, με τελικό στόχο:

- είτε την ανακάλυψη νέων προϊόντων ή την ουσιαστική βελτίωση των ήδη παραγομένων, η παραγωγή και πώληση των οποίων προσδοκάται ότι θα είναι επικερδής για την επιχείρηση

- είτε την ανακάλυψη νέων μεθόδων παραγωγικής διαδικασίας ή την ουσιαστική βελτίωση των ήδη εφαρμοζομένων μεθόδων με την εφαρμογή των οποίων βασίμως προσδοκάται ότι θα επιτευχθεί ουσιαστική βελτίωση του κόστους παραγωγής ή θα βελτιωθεί αξιόλογα η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο