Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1995 ]

Γνωμ. 237/2222/1995 Αποτίμηση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν.

(Αποτίμηση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν.)

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΑποτίμηση ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν.

Νο 237. Γνωμ.2222/1995

Σε απάντηση του εγγράφου σας 83441/6.2.94, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: α) Δεδομένου ότι τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (σε δρχ. ή με ρήτρα ECU ή Ξ.Ν.) είναι εισηγμένα στο χρηματιστήριο, κατά την κατάρτιση του ισολογισμού τέλους χρήσεως αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής τους, η δε δραχμική τρέχουσα τιμή τους υπολογίζεται με βάση την επίσημη τρέχουσα δραχμική τιμή (αγοράς) του Ξ.Ν. ή ECU κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού (δηλαδή, η δραχμική τιμή αυτή πολλαπλασιάζεται με τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των τίτλων αυτών του τελευαίου μήνα της χρήσεως). Η αποτίμηση αυτή γίνεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 παρ. 6 του κωδ. Ν.2190/1920, όπως η παραγρ. αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παραγρ. 1 Π.Δ.367/1994 (ΦΕΚ τ.Α' 200), καθώς και
του άρθρου 28 παρ. 5 περ. α' και β' του Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.). Διευκρινίζεται ότι η διάταξη του άρθρου 28 παρ. 6 του Π.Δ.186/1992, που επικαλείσθε στο πιο πάνω έγγραφό σας, είναι αντίστοιχη της διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 10 κωδ. Ν.2190/1920 και αφορά την αποτίμηση των εκφρασμένων σε Ξ.Ν. περιουσιακών στοιχείων υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό. β) Οπως ορίζεται στην περίπτωση γ' της προαναφερθείσας νέας διατάξεως του άρθρου 43 παρ. 6 κωδ. Ν.2190/1920 και στη γνωμάτευσή μας 94/1680/1992, επειδή η διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνεται
στην καθαρή τιμή τους, δίχως το δεδουλευμένο τόκο, οι μέχρι την ημέρα λήξεως της χρήσεως δεδουλευμένοι τόκοι καταχωρούνται στη χρέωση του μεταβατικού λογαριασμού ενεργητικού 36.01 "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα", με πίστωση του λογαριασμού 76.01 "έσοδα χρεογράφων".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο