Σχόλια

* Η Γνωμάτευση αυτή αντικαταστάθηκε με την Νο 278 Γνωμ.2315/1996.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 232/2209/1994 Λογαριασμός ΓΛΣ για την παρακολούθηση του εισπραττόμενου περί ΤΣΠΕΑΘ Αγγελιοσήμου

(Λογαριασμός ΓΛΣ για την παρακολούθηση του εισπραττόμενου περί ΤΣΠΕΑΘ Αγγελιοσήμου)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές ΦορολογίεςΛογαριασμός ΓΛΣ για την παρακολούθηση του εισπραττόμενου περί ΤΣΠΕΑΘ Αγγελιοσήμου


Νο 232. Γνωμ.2219/1994*

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερ. 29.11.94, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1866/1991, επιβάλλεται σε βάρος των διαφημιζομένων πελατών σας "Αγγελιόσημο", το οποίο περιλαμβάνεται ιδιαιτέρως στα σχετικά τιμολόγιά σας, το εισπράττετε για λογαριασμό του Ταμείου Συντάξεως Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών & Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ), στο οποίο και το αποδίδετε.
Η παρακολούθηση της πιο πάνω εισπράξεως και αποδόσεως του Αγγελιόσημου ενδείκνυται να γίνεται στο λογαριασμό του Γ.Λ.Σ. 54 "Υποχρεώσεις από φόρους - Τέλη" και σε νεοδημιουργούμενο ιδιαίτερο δευτεροβάθμιό του, τον 54.90
"Αγγελιόσημο υπέρ ΤΣΠΕΑΘ", ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθμιους σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

* Η Γνωμάτευση αυτή αντικαταστάθηκε με την Γνωμ. 278/2315/1996

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο