Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-06-2004 ]

ΠΟΛ.1059/24.6.2004 Απόδοση του φόρου και κατάθεση συμβολαίων Ολυμπιακών Μισθώσεων

(Απόδοση του φόρου και κατάθεση συμβολαίων Ολυμπιακών Μισθώσεων)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1052939/1532/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1059

ΘΕΜΑ: Απόδοση του φόρου και κατάθεση συμβολαίων Ολυμπιακών Μισθώσεων

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330Α) και τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του ν.3057/2002 (ΦΕΚ 239Α).

γ) Την 502199/30.6.2003 Απόφαση του Προέδρου του ΕΟΤ (ΦΕΚ 987/Β/17.7.2003) περί ολυμπιακών μισθώσεων κατοικιών.

δ) Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Η κοινοπραξία - ανάδοχος των Ολυμπιακών μισθώσεων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», τα τουριστικά γραφεία, καθώς και τα κτηματομεσιτικά γραφεία, όταν αποδίδουν τον αυτοτελή φόρο του άρθρου 22 του ν. 3091/2002 για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, δύναται να αποδίδουν αυτόν, εκτός από τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη και στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ.

2. 'Οταν το ποσό του υπόψη φόρου καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή του κτλ. στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., ο τελευταίος υποχρεούται, συγχρόνως με τη δήλωση απόδοσης του φόρου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, να προσκομίζει στη Δ.Ο.Υ. γα θεώρηση αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου της Ολυμπιακής μίσθωσης.

3. Στις περιπτώσεις που τα ποσά του αυτοτελούς φόρου αποδίδονται, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, από τους α) κοινοπραξία - ανάδοχο των Ολυμπιακών μισθώσεων της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» ΑΕ β) τα τουριστικά γραφεία και γ) τα κτηματομεσιτικά γραφεία, δεν απαιτείται κατάθεση μισθωτηρίων συμβολαίων από κανέναν. Τα πρόσωπα όμως αυτά υποχρεούνται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2005, να υποβάλλουν στις αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. των ιδιοκτητών των ακινήτων, συγκεντρωτικές καταστάσεις σε χειρόγραφη ή μηχανογραφική μορφή, στις οποίες θα αναφέρουν τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ) των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και το αντίστοιχο εισόδημα για τον καθένα, επί του οποίου επιβλήθηκε η αυτοτελή φορολογία.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο