Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 227/2200/1994 Εφαρμογή του λογαριασμού 93 του Γ.Λ.Σ.

(Εφαρμογή του λογαριασμού 93 του Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Εφαρμογή του λογαριασμού 93 του Γ.Λ.Σ.
Νο 227. Γνωμ.2200/1994

Σε απάντηση της από 21.9.94 Επιστολής σας, που μας διαβιβάστηκε με το 1106073/841/0015/10.10.94 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, σας γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα, που υποχρεούνται να εφαρμόζουν πλήρως το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.), δηλαδή και την αναλυτική λογιστική (ομάδα 9), υποχρεούνται να προσδιορίζουν το κόστος των παραγόμενων προϊόντων τους στο λογ/σμό 93 "κόστος παραγωγής" ο οποίος πρέπει να αναλύεται σε υπολογαριασμούς ανά παραγόμενο ημιέτοιμο και έτοιμο προϊόν, αντίστοιχους τωντηρούμενων κάτω από το λογαριασμό 94 μερίδων αποθήκης ημιέτοιμων και έτοιμων προόντων.

Δηλαδή, στους υπολογαριασμούς του 93 προσδιορίζεται το κόστος παραγωγής κατά στάδιο (φάση) της παραγωγικής διαδικασίας, εφόσον σε κάθε στάδιο παράγονται ευδιάκριτα ημιέτοιμα προϊόντα, για τα οποία πρέπει να τηρούνται και αντίστοιχες μερίδες αποθήκης κάτω από το λογαριασμό 94 "αποθέματα". Για το 2ο ερώτημα της επιστολής σας παραπέμπουμε στην Γνωμάτευσή μας 62/1389/1990 φωτοαντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο