Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 226/2197/1994 Λογιστικός χειρισμός, κατά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ), της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς

(Λογιστικός χειρισμός, κατά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ), της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Λογιστικός χειρισμός, κατά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών (ΚΛΣΤ), της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από πλειστηριασμούς

Νο 226. Γνωμ.2197/1994

Σε απάντηση της επιστολής σας 09539/12.10.94 σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
α) Αξία κτήσεως των αποκτώμενων από πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων είναι το ποσό με το οποίο κατακυρώνονται στην Τράπεζα τα στοιχεία αυτά, με το οποίο (ποσό) μειώνεται η απαίτηση της Τράπεζας κατά του οφειλέτη της.

β) Τα καταβαλλόμενα ποσά σε προνομιούχους δανειστές καθώς και για έξοδα αυξάνουν την απαίτηση της Τράπεζας κατά του οφειλέτη της.

γ) Υποκείμενο σε απόσβεση ποσό, από την απαίτηση της Τράπεζας είναι εκείνο που απομένει μετά τις προηγούμενες (α' και β') πράξεις και εφόσον το ποσό αυτό κρίνεται ανεπίδεκτο εισπράξεως.

δ) Ο σχεδιασμός των επιμέρους λογιστικών εγγραφών ανήκει στα καθήκοντα των υπευθύνων του Λογιστηρίου της Τράπεζας. Το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής αφενός έχει άλλες αρμοδιότητες, αφετέρου είναι και πρακτικά αδύνατο να συνδυάζει δι' αλληλογραφίας τις λογιστικές εγγραφές των διαφόρων θεμάτων της Τράπεζας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο