Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 223/2193/1994 Εάν ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει υποχρέωση τηρήσεως της Αναλυτικής Λογιστικής

(Εάν ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει υποχρέωση τηρήσεως της Αναλυτικής Λογιστικής)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Εάν ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης έχει υποχρέωση τηρήσεως της Αναλυτικής Λογιστικής
Νο 223. Γνωμ. 2193/1994

Σε απάντηση του εγγράφου σας 1068658/522/0015/12.9.94, σας γνωρίζουμε ότι κατά τη γνώμη μας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που συστάθηκε με το Ν.3721/1957 και λειτουργεί με βάση τις διατάξεις του, δεν υπάγεται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 Ν.1882/1990, στις οποίες υπάγονται μόνο οι μνημονευόμενες στις διατάξεις αυτές εταιρίες. Συνεπώς, η έκταση των υποχρεώσεων για την εφαρμογή, από τον Οργανισμό αυτό, του Ελλ. Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, καθορίζεται μόνο από τις διατάξεις
του άρθρου 7 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), λαμβάνοντας υπόψη και την παραγρ. 12 του άρθρου 8 του ιδίου κώδικα (που προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 4 του Ν.2214/1994).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο